Platynowa inwestycja

Platynowa inwestycja
PLATINIUM PLUS to nowa oferta inwestycyjna TUnŻ WARTA i Kredyt Banku. Zysk z 3-letniej polisy na życie zależeć będzie od wzrostu cen 6 metali: platyny, złota, srebra, miedzi, aluminium, niklu.

Oferta kierowana jest do klientów preferujących bezpieczne inwestycje. PLATINIUM PLUS to 3-letni produkt inwestycyjny w formie ubezpieczenia na życie i dożycie.
Na koniec trwania umowy klient otrzyma 100% wpłaconej składki plus premię.

Wysokość premii obliczana będzie jako udział (czyli tzw. partycypacja) we wzroście cen 6 metali wchodzących w skład koszyka. Są to: platyna (19% koszyka), złoto (12%), srebro (12%) - zaliczające się do metali szlachetnych oraz miedź (19% koszyka), nikiel (19%), aluminium (19%) - z kategorii metali przemysłowych.
Współczynnik partycypacji wynosi 30%.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego oraz dożycie do końca okresu ubezpieczenia.

Minimalna wysokość jednorazowej wpłaty to 1.000 zł. Klient nie ponosi żadnej opłaty wstępnej a zysk nie będzie pomniejszony o podatek od zysków kapitałowych.

Oferta dostępna będzie do 24 grudnia 2008 we wszystkich placówkach Kredyt Banku S.A. i do 17 grudnia 2008. u wybranych agentów TUnŻ WARTA.

Comments are closed.