GE Money Bank – stabilny rozwój na solidnych podstawach w drodze do połączenia z Bankiem BPH w 2009 roku

GE Money Bank – stabilny rozwój na solidnych podstawach w drodze do połączenia z Bankiem BPH w 2009 roku
Wyniki finansowe GE Money Banku po trzech kwartałach 2008 roku
GDAŃSK/WARSZAWA, 1 GRUDNIA 2008 ROKU

W trzecim kwartale 2008 roku GE Money Bank kontynuował przygotowania do połączenia
z Bankiem BPH, koncentrując się na stabilnym i opartym na solidnych podstawach wzroście. Oba banki są zaangażowane w przygotowania do połączenia, które planowane jest na trzeci kwartał 2009 r., i zdecydowanie podtrzymują wolę stworzenia banku uniwersalnego z silnym ramieniem consumer finance, który znajdzie się w pierwszej piątce banków w perspektywie trzech do pięciu lat.

GE Money Bank wypracował w trzecim kwartale 2008 r. zysk netto w wysokości 35,5 mln złotych, osiągając 256 mln zł łącznie za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. Bank utrzymał wzrost przychodów pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Przychody całkowite brutto wyniosły w trzecim kwartale 2008 r. 553 mln zł, co dało 1 559 mln zł łącznie za trzy kwartały roku. Natomiast przychody całkowite netto (tj. wynik na działalności bankowej) ukształtowały się na poziomie 305 mln zł
w samym trzecim kwartale br. i 939 mln zł narastająco po trzech kwartałach. Największy wpływ na poziom uzyskanych przychodów miał wynik z tytułu odsetek, który w trzecim kwartale osiągnął
210 mln zł, a po trzech kwartałach - 621 mln zł. Wynik z tytułu prowizji w tym czasie wyniósł odpowiednio 71 mln zł i 240 mln zł. W trzecim kwartale Bank dokonał 66 mln zł odpisów na utratę wartości, a od początku roku wyniosły one 122 mln zł. Koszty działania poniesione przez Bank
w trzecim kwartale 2008 r. zamknęły się kwotą 206 mln zł, osiągając w ciągu 9 miesięcy br. kwotę 573 mln zł.

Suma bilansowa GE Money Banku osiągnęła na koniec trzeciego kwartału 2008 roku poziom
20 192 mln zł, w porównaniu do 18 601 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2008 r. oraz
14 418 mln zł na koniec 2007 r., co obrazuje silny wzrost aktywności rynkowej GE Money Banku.
W trzecim kwartale 2008 r. wartość portfela kredytów netto wzrosła o 9,6%, osiągając 17 874 mln zł, do czego przyczynił się przede wszystkim wzrost wolumenu sprzedaży kredytów ratalnych, gotówkowych oraz wzrost wolumenu sprzedaży i wykorzystania limitów w kartach kredytowych.
W trzecim kwartale 2008 r. GE Money Bank wydał 120 tys. kart kredytowych, dzięki czemu łączna liczba kart kredytowych wydanych przez Bank wyniosła 1,35 mln na koniec września 2008 r.,
w porównaniu do 1,23 mln na koniec pierwszego półrocza 2008 r. i 1,07 mln na koniec 2007 roku. Wzrost wartości portfela kredytów zaowocował wzrostem przychodów w trzecim kwartale roku, ale jednocześnie wyższy koszt finansowania wynikający z niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych przyniósł spadek marży odsetkowej netto o 30 pkt. proc.

W roku 2008 GE Money Bank kontynuuje rozbudowę sieci oddziałów – w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku Bank otworzył 21 nowych placówek typu High Street Branch – nowoczesnych oddziałów przy głównych ulicach o dużym natężeniu ruchu pieszego, zlokalizowanych w miastach zwykle powyżej 100 tys. mieszkańców. Pozwoliło to znacznie powiększyć sieć własnych oddziałów GE Money Banku, a jednocześnie zastąpić wcześniej istniejącą sieć gorzej zlokalizowanych i mniej korzystnie wyposażonych placówek.

Nowe placówki typu High Street Branch mają jednolity, przyjazny i funkcjonalny wystrój. Na koniec września 2008 r. Bank posiadał 110 placówek typu High Street Branch. Placówki otwierane obecnie rozplanowane są już z myślą o przyszłym rozszerzeniu ich funkcjonalności, tak aby mogły służyć jako placówki bankowości uniwersalnej. Obecnie oferują one kredyty dla klientów indywidualnych – zgodnie z ofertą GE Money Banku. Ekspansja tych placówek jest integralną częścią strategii dla przyszłego banku, który powstanie z połączenia Banku BPH i GE Money Banku.

GE Money Bank szybko rozwija także sieć placówek partnerskich działających na zasadzie franczyzy. Jeszcze na koniec 2007 r. Bank posiadał tylko 6 takich placówek, ale w pierwszym kwartale otwartych zostało 15 nowych, kolejnych 31 w drugim kwartale oraz następnych 30 w trzecim kwartale, dzięki czemu na koniec września 2008 r. było ich już łącznie 82. Sieć franczyzowa będzie stanowiła istotny element planów rozwoju przyszłego połączonego banku, co tłumaczy intensywny rozwój tego kanału dystrybucji. Rozwój bezpośrednich kanałów dystrybucji oraz rosnąca baza klientów stanowiły główne czynniki wzrostu kosztów operacyjnych w trzecim kwartale 2008 r.

- Jesteśmy dumni z wysokiej jakości naszego portfela kredytowego. Na koniec trzeciego kwartału 2008 r. kredyty nieregularne stanowiły zaledwie 5,3% naszego portfela o łącznej wartości
17 874 mln zł, a pokrycie rezerwami obniżyło się na przestrzeni trzeciego kwartału z 5,4% do 5,1%. Jest to efektem rygorystycznych zasad udzielania kredytów, kontroli jakości procesu oraz skutecznego zapobiegania wyłudzeniom, co uważamy za naszą przewagę konkurencyjną - powiedział David Kay, prezes zarządu GE Money Banku. - Te elementy są szczególnie istotne w obecnej sytuacji rynkowej. GE Money Bank jest strategicznie związany z polskim rynkiem i polskimi klientami. Nadal prowadzimy akcję kredytową, choć przyjęliśmy jeszcze bardziej konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem kredytowym. Pozwoli nam to bezpiecznie przejść przez obecny trudniejszy okres i być w dobrej formie, kiedy na rynek wróci koniunktura – dodał David Kay.

Comments are closed.