Połączenie prawne Banku BPH i GE Money Banku planowane w

Połączenie prawne Banku BPH i GE Money Banku planowane w
trzecim kwartale 2009
WARSZAWA, 25 LISTOPADA 2008 r.
W wyniku obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz zmian, jakie nastąpiły na rynkach finansowych w ostatnich miesiącach, Zarządy Banku BPH oraz GE Money Banku uznały za niezbędne dostosowanie do nowych warunków kluczowych elementów średnioterminowej strategii rozwoju dla połączonego Banku oraz Planu Połączenia, […]

Awans prezesa grupy Commercial Union Polska

Awans prezesa grupy Commercial Union Polska
Adam Uszpolewicz, prezes grupy Commercial Union Polska, został powołany na stanowisko członka zarządu Aviva Europa. Jego następcą będzie Maciej Jankowski, dotychczas wiceprezes CU Polska.
Na nowym stanowisku Adam Uszpolewicz będzie odpowiadał za sprzedaż detaliczną (z wyłączeniem kanału bancassurance) ubezpieczeń oraz produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych w całej Europie. Będzie również, […]

IV edycja programu społecznego „W towarzystwie Lwa”

IV edycja programu społecznego „W towarzystwie Lwa”
Ruszyła IV edycja programu społecznego ING Banku Śląskiego „W towarzystwie Lwa”. Po raz kolejny Lew Lucjan odwiedzi małych pacjentów z oddziałów onkologii i hematologii oraz nefrologii w całym kraju.
„Program „W towarzystwie Lwa” już na stałe wpisał się w kalendarz naszych działań społecznych. Lucjan i Hania - bohaterowie książeczki „Lucjan […]

Investor FIZ zarobił 143% w ciągu trzech lat

Investor FIZ zarobił 143% w ciągu trzech lat
Inwestycje w fundusze inwestycyjne należą do średnio a nawet długoterminowych. W praktyce nie powinny trwać krócej niż trzy lata. Kiedy na giełdach panuje dekoniunktura w chwilach paniki zapomina o tym większość inwestorów.
Rzucając się do ucieczki tratują siebie wzajemnie i kiedy już opuszczą wąskie wrota funduszu nie wiele […]

W ING nowa subskrypcja IPU Global Profit 2

W ING nowa subskrypcja IPU Global Profit 2
ING Bank Śląski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie rozpoczął subskrypcję Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego Global Profit 2, który gwarantuje pełne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, a jednocześnie daje możliwość osiągania zysków wynikających z trendów panujących na światowych rynkach, również w okresach dekoniunktury . Subskrypcja potrwa do 15 grudnia […]

Dynamiczny wzrost liczby kont oszczędnościowych Eskalacja

Dynamiczny wzrost liczby kont oszczędnościowych Eskalacja
Bank BGŻ według stanu na koniec października 2008 roku prowadził 137 tysięcy kont lokacyjnych Eskalacja. To ponad 2,5 razy więcej niż w końcu października 2007 roku, kiedy to liczba kont oszczędnościowych wynosiła 51 tysięcy. Nasi klienci zdeponowali na Eskalacji kwotę 2 mld 283 mln zł. W stosunku do końca października […]

ANKIETA ING: Rynek pracy oczami naszych klientów

ANKIETA ING: Rynek pracy oczami naszych klientów
Oficjalne dane z rynku pracy ciągle pokazują wzrost zatrudnienia i spadek stopy bezrobocia, choć widoczne już jest pogorszenie sytuacji. Aby uzyskać pełniejszy obraz, zapytaliśmy naszych klientów o ich doświadczenia i odczucia względem atrakcyjności krajowego rynku pracy.
Według danych GUS zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło w październiku o 3,6% w skali roku, […]

Większy zysk w AIG Banku

Większy zysk w AIG Banku
Oprocentowanie lokat AIG Banku idzie w górę – na 3 i 6 miesięcy to aż 9% w skali roku, niezależnie od wysokości zdeponowanego wkładu.
Oprocentowanie lokaty Zysk+ wynosi obecnie 9% przy 3 lub 6 miesiącach trwania lokaty. Dodatkowymi atutami lokaty są: niski wkład minimalny – można ją założyć już od kwoty 1000 […]

Ankieta ING: Czy Polacy pracujący za granicą uciekną przed kryzysem do kraju?

Ankieta ING: Czy Polacy pracujący za granicą uciekną przed kryzysem do kraju?
Co piąta osoba pracująca za granicą zamierza w najbliższym czasie wrócić z emigracji do Polski lub zna osobę która planuje taki powrót – wynika z ankiety przeprowadzonej przez ING Bank Śląski.
W ankiecie, którą w dniach 3 listopada – 10 listopada przeprowadziliśmy na stronie ING […]

Grupa Generali już w „klubie miliarderów”

Grupa Generali już w „klubie miliarderów”
Rok 2008 jest dla Grupy Generali Polska okresem rekordowych wyników i bardzo dynamicznego rozwoju. Przypis składki brutto rósł konsekwentnie od 332,8 mln zł po I kwartale br., poprzez 361,8 mln w II kwartale, po najwyższy w 9-letniej historii Grupy Generali w Polsce wynik ostatniego kwartału w wysokości 380,8 mln zł. […]