Podsumowanie i prognozy Gold Finance - GPW

Podsumowanie i prognozy Gold Finance - GPW

Mijający rok dla klientów TFI okazał się mocno rozczarowujący. Inwestorzy, którzy lokowali środki w agresywne fundusze inwestycyjne, w skrajnych przypadkach mogli stracić nawet ponad 60%. Utrzymująca się przez większość miesięcy dekoniunktura na światowych rynkach, wpłynęła znacznie na poszerzenie świadomości Polaków dotyczącej inwestowania i lokowania środków w różne instrumenty finansowe. Zawirowania w sektorze finansowym, które doprowadziły do mocnej przeceny na światowych rynkach sprawiły, że inwestorzy w ostatnim czasie pośpiesznie wycofywali środki z funduszy inwestycyjnych w celu uniknięcia poważniejszych strat.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym artykule.
W przypadku pytań, proszę o kontakt.

Comments are closed.