Połączenie prawne Banku BPH i GE Money Banku planowane w

Połączenie prawne Banku BPH i GE Money Banku planowane w
trzecim kwartale 2009

WARSZAWA, 25 LISTOPADA 2008 r.

W wyniku obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz zmian, jakie nastąpiły na rynkach finansowych w ostatnich miesiącach, Zarządy Banku BPH oraz GE Money Banku uznały za niezbędne dostosowanie do nowych warunków kluczowych elementów średnioterminowej strategii rozwoju dla połączonego Banku oraz Planu Połączenia, przyjętych przez Zarządy i Rady Nadzorcze obu banków we wrześniu br. Oznacza to konieczność ponownego przeprowadzenia procedury przygotowawczej do połączenia. Zgodnie z przyjętymi w dniu dzisiejszym uchwałami Zarządów obu Banków, planuje się, że prawne połączenie Banku BPH i GE Money Banku nastąpi w trzecim kwartale 2009 roku.

Zmiana terminu planowanego połączenia nie wpływa na główny cel, jakim jest integracja obu banków. GE Money zamierza w dalszym ciągu inwestować w Polsce, aby stworzyć Bank uniwersalny z silnym ramieniem consumer finance, który znajdzie się w pierwszej piątce banków w perspektywie od trzech do pięciu lat. W tym celu Grupa GE Money zainwestowała w Polsce w 2008 roku ok. 50 mln dolarów. Podobne środki będą przeznaczone na rozwój także w kolejnych latach.

Zaktualizowane elementy strategii i planu połączenia zostaną przekazane Komisji Nadzoru Finansowego jako uzupełnienie wcześniejszego wniosku o połączenie obu banków, złożonego we wrześniu br.

***

GE Money Bank działa w Polsce od stycznia 2005 roku. Powstał w wyniku połączenia GE Capital Banku i GE Banku Mieszkaniowego, działających na rynku od połowy lat dziewięćdziesiątych. Bank oferuje m.in. kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe i konsumpcyjne, kredyty na zakup towarów i usług w systemie sprzedaży ratalnej, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, program finansowania sprzedaży samochodów używanych (GEpard), karty kredytowe. Centrala Banku znajduje się w Gdańsku, a jego produkty oferowane są zarówno w sieci placówek, jak i u współpracujących z bankiem pośredników kredytowych, dealerów, deweloperów i w sieciach sprzedaży detalicznej. Bank zatrudnia ponad 5000 osób na terenie całego kraju. Więcej informacji na stronie http://www.gemoneybank.pl.

Bank BPH jest bankiem uniwersalnym obsługującym Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz Klientów korporacyjnych. Bogata oferta produktowa uwzględnia m.in.: kredyty, w tym hipoteczne, karty płatnicze, rachunki oszczędnościowe i depozytowe, zarządzanie aktywami poprzez spółkę zależną BPH TFI, usługi maklerskie i produkty skarbowe. Klienci korzystają z sieci ponad 200 własnych oddziałów, placówek partnerskich, z alternatywnych kanałów dystrybucji opartych na nowoczesnych rozwiązaniach internetowych i telefonii komórkowej oraz Call Center. Bank BPH jest spółką notowaną na giełdach w Warszawie i Londynie. Więcej szczegółów na www.bph.pl.

GE Money, posiadający aktywa wartości ponad 200 miliardów USD, jest wiodącym dostawcą usług kredytowych dla klientów, sprzedawców detalicznych i dealerów samochodów w 55 krajach na całym świecie. GE Money, z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), oferuje 130 milionom klientów na całym świecie szereg produktów finansowych, w tym karty kredytowe prywatnych marek, kredyty dla osób fizycznych, karty bankowe, kredyty i leasing samochodów, kredyty hipoteczne, usługi konsolidacji długów i ubezpieczenie kredytów. Więcej informacji na stronie http://global.gemoney.com.

Comments are closed.