Link4 z sukcesem wdraża system ISO

Link4 z sukcesem wdraża system ISO
Link4, jako jedyny ubezpieczyciel direct na polskim rynku, z sukcesem wdraża system zarządzania jakością ISO 9001:2001 w obszarze likwidacji szkód. Instytucja certyfikująca potwierdziła spełnienie przez Link4 wymogów do posługiwania się certyfikatem i przedłużyła certyfikat na okres kolejnego roku.

O utrzymaniu ważności dokumentu zdecydował Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., które w zeszłym roku przyznało Link4 certyfikat za wysokie standardy obsługi klienta w procesie likwidacji szkód. Z przeprowadzonego w lipcu br. audytu wynika, że Link4 spełnia obecnie wszystkie wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. Badanie potwierdziło również, że w ciągu ostatniego roku wprowadzono liczne zmiany udoskonalające obecny system zarządzania jakością likwidacji szkód.
Według sprawozdania z audytu PCBC S.A., do mocnych stron Link4 należą między innymi: bardzo dobrze wyeksponowana polityka jakości obsługi klienta, zadowolenie prawie 90 procent klientów Link4 z ilości i jakości informacji przekazywanej przez ubezpieczyciela podczas procesu rejestracji szkody oraz przeprowadzanie wewnętrznych kontroli jakości dostawców usług związanych z likwidacją szkód. Link4 z powodzeniem wdrożył również platformę szkoleń e-learningowych nadzorowaną przez zespół ds. szkoleń.

Comments are closed.