Dobre III kwartały Grupy WARTA

Dobre III kwartały Grupy WARTA
Spółki Grupy WARTA wypracowały dobre wyniki finansowe. Zysk netto majątkowej WARTY wyniósł 82,4 mln zł, zaś życiowej WARTY 19,1 mln zł. W obu spółkach znacząco wzrósł przypis składki brutto. TUnŻ WARTA, osiągając prawie pięciokrotnie wyższy przypis (1,72 mld zł) niż przed rokiem, po raz pierwszy w historii zanotowało poziom składki […]

KBC wzmacnia swoją - i tak dobrą - pozycję finansową

KBC wzmacnia swoją - i tak dobrą - pozycję finansową
KBC i władze Belgii osiągnęły porozumienie w sprawie dalszego wzmocnienia pozycji finansowej KBC. Doprowadzi to do stworzenia kolejnego buforu kapitałowego dla KBC i pozwoli Grupie podołać przyszłym wyzwaniom.
Informacje w skrócie
Pozycja kapitałowa KBC jest od kilku tygodni niezmiennie dobra.
KBC ma wyemitować dla belgijskiego Skarbu Państwa […]

Platynowa inwestycja

Platynowa inwestycja
PLATINIUM PLUS to nowa oferta inwestycyjna TUnŻ WARTA i Kredyt Banku. Zysk z 3-letniej polisy na życie zależeć będzie od wzrostu cen 6 metali: platyny, złota, srebra, miedzi, aluminium, niklu.
Oferta kierowana jest do klientów preferujących bezpieczne inwestycje.
PLATINIUM PLUS to 3-letni produkt inwestycyjny w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. Na […]

Kampania ubezpieczeń komunikacyjnych WARTY

Kampania ubezpieczeń komunikacyjnych WARTY
Kampania pod hasłem: “Przesądy są śmieszne, gdy masz autocasco w WARCIE” adresowana jest do kierowców, dla których ważna jest jakość produktu i szersza, od oferowanej na rynku, ochrona ubezpieczeniowa. Przekaz kampanii oparty jest o korzyści wynikające z zastosowanej w autocasco formuły “all risks”, zapewniającej, że nawet sytuacje ekstremalne i najmniej prawdopodobne […]

Komunikat w innych formatach:

Komunikat w innych formatach:
Do oferty Xelion. Doradcy Finansowi został wprowadzony nowy produkt Pioneer Pekao TFI S.A. - Strategie Funduszowe SFIO. Dzięki Strategiom Funduszowym inwestorzy mają dostęp do najlepszych funduszy zagranicznych i polskich w optymalnie skonstruowanych portfelach (subfunduszach). Od października klienci Xelion mogą inwestować w subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne, a wkrótce oferta zostanie poszerzona o kolejne […]

Doradztwo finansowe w obliczu zmian koniunktury

Doradztwo finansowe w obliczu zmian koniunktury
8 października odbył się II Kongres Doradztwa Finansowego Xelion. Przedstawiciele międzynarodowego i polskiego świata finansów - ekonomiści, zarządzający oraz analitycy spotkali się w Warszawie, aby porozmawiać o kierunkach rozwoju światowej gospodarki. Kongres zgromadził ponad 300 gości. Temat przewodni dotyczył roli doradców finansowych w obliczu zmian koniunktury oraz obecnej sytuacji […]

Xelion rozwija ofertę produktów inwestycyjnych

Xelion rozwija ofertę produktów inwestycyjnych
Doradcy Finansowi Xelion wprowadzili do swojej oferty kolejne produkty inwestycyjne, przygotowane przez Pioneer Pekao TFI oraz ING TFI. Oferta inwestycyjna firmy Xelion. Doradcy Finansowi jest jedną z najszerszych na rynku.
Od końca września w ofercie Doradców Finansowych Xelion znajduje się subfundusz działający w ramach ING Parasol SFIO pod nazwą ING Subfundusz Mieszany […]

II Kongres Doradztwa Finansowego

II Kongres Doradztwa Finansowego
Z inicjatywy Doradców Finansowych Xelion już po raz drugi w Warszawie spotkają się wybitni ekonomiści, zarządzający oraz analitycy, którzy będą omawiać trendy światowej gospodarki oraz możliwe scenariusze na rynkach finansowych. Goście specjalni ze światowych stolic rynków kapitałowych przedstawią opinie na temat faktów i mitów bessy oraz hossy. Tematem przewodnim kongresu jest rola […]

Podwójna Lokata w DnB NORD

Podwójna Lokata w DnB NORD
DnB NORD wprowadza do oferty „jedną podwójną lokatę”. To pakiet, na który składają się: lokata trzymiesięczna o oprocentowaniu stałym 10% w skali roku oraz lokata roczna, której oprocentowanie również jest stałe i wynosi 8%.
Nowa, „podwójna” lokata w Banku DnB NORD to połączenie lokaty 3-miesięcznej o stałym oprocentowaniu 10%, z […]

DnB NORD współpracuje z niemieckimi kasami oszczędnościowymi

DnB NORD współpracuje z niemieckimi kasami oszczędnościowymi
Bank DnB NORD Polska, Wschodnioniemiecki Związek Kas Oszczędnościowych oraz Grupa Robocza ds. niemiecko-polskiej Współpracy z Kasami Oszczędnościowymi podpisały umowę kooperacyjną, dzięki której DnB NORD będzie mógł obsługiwać klientów kas niemieckich działających w Polsce, zaś polskie firmy – klienci Banku DnB NORD, będą miały ułatwiony dostęp do obsługi w […]