GE Money Bank obniżył wysokość wymaganego minimalnego wkładu własnego dla kredytów hipotecznych w CHF do poziomu 20% wartości nieruchomości.

GE Money Bank obniżył wysokość wymaganego minimalnego wkładu własnego dla kredytów hipotecznych w CHF do poziomu 20% wartości nieruchomości.

Zmiana dotyczy kredytów indeksowanych do walut obcych (w tym do franka szwajcarskiego), przeznaczonych na cele mieszkaniowe i oznacza, że GE Money Bank podwyższa poziom LTV dla takich właśnie kredytów do 80%. LTV dla kredytów hipotecznych udzielanych w złotych polskich pozostaje bez zmian na poziomie 80%. LTV to wskaźnik kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie tego kredytu. Po zmianach z października 2008 r. maksymalna wysokość tego wskaźnika przy zaciąganiu kredytów w CHF w GE Money Banku wynosiła 65%. Oznaczało to, że Klienci potrzebowali wkładu własnego w wysokości nie mniej niż 35% wartości kredytowanej nieruchomości.

Decyzja GE Money Banku o obniżeniu wymaganej wysokości wkładu własnego wiąże się ze stabilizacją sytuacji na rynkach finansowych.

„Uważnie obserwujemy wydarzenia na rynku i w przypadku jakichkolwiek istotnych zmian jesteśmy gotowi podjąć takie działania, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, a jednocześnie bezpiecznie zarządzać ryzykiem kredytowym” – powiedział Zbigniew Tłok, Dyrektor Sprzedaży Kredytów Hipotecznych w GE Money Banku.

Comments are closed.