Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2008 roku raport GUS

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2008 roku raport GUS
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce rozwija się głównie pod wpływem popytu gospodarstw
domowych na ubezpieczenia na życie oraz szybko zwiększającej się w minionych latach liczby zarejestrowanych samochodów osobowych. Coraz bardziej zauważalny wpływ na strukturę produktową tego rynku wywiera także wzrost zapotrzebowania ludności na ubezpieczenia finansowe […]

Bank BPH najlepszy dla MSP

Bank BPH najlepszy dla MSP
Miesięcznik „Home&Market” po raz kolejny przyznał Bankowi BPH Statuetkę „Róża Bez Kolców”, uznając go za najlepszy bank dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W corocznym klienckim sondażu uczestniczy 300 największych przedsiębiorstw oraz - po raz pierwszy w 2008 roku - 350 małych i średnich przedsiębiorców działających w Polsce. Ankietowani wskazują najlepsze instytucje finansowe […]