Compensa Życie i Finlife połączone.

Compensa Życie i Finlife połączone.

Proces połączenia spółek Compensa Życie i Finlife dobiegł końca. W dniu 16 grudnia nowa spółka pod nazwą Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Strategia Compensy Życie zakłada sprzedaż przede wszystkim klasycznych ubezpieczeń na życie zarówno klientom indywidualnym jak i grupowym.

Kapitał zakładowy spółki Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group po fuzji wynosi 195,2 mln zł i został w całości opłacony przez Wiener Staedtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. W skład nowego zarządu spółki weszły następujące osoby: Pan Franz Fuchs – prezes, Pan Ireneusz Arczewski – wiceprezes odpowiedzialny za finanse spółki, oraz dwaj członkowie zarządu: Pan Grzegorz Liszka – odpowiedzialny za sprzedaż i Pan Piotr Tański (wcześniej prezes FinLife) – odpowiedzialny za underwriting, rozwój produktów i likwidację szkód.
– Cieszymy się, że udało się nam przeprowadzić fuzję w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Zarówno pod względem operacyjnym jak i prawnym jesteśmy teraz jedną spółką. Chcemy nadal realizować strategię Compensy, która sprawdziła się w ciągu ostatnich kilku lat, a jednocześnie korzystać z cennego know how wniesionego przez obie połączone spółki. – komentuje Franz Fuchs, prezes Compensa Życie i VIG Polska. Na koniec roku 2008 połączone spółki planują osiągnąć łączny przypis składki na poziomie 300 mln zł i wypracować około 7 mln zł zysku.
Nowa spółka chce być ważnym graczem na rynku ubezpieczeń na życie ze składką regularną – Compensa Życie po fuzji planuje skoncentrować się na sprzedaży klasycznych ubezpieczeń na życie, które są dla spółki rentowne. Będziemy realizować strategię sprzedaży za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji, w tym naszych kluczowych partnerów: agentów wyłącznych, multiagentów oraz banków – dodaje Franz Fuchs.

O Vienna Insurance Group
Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group (V.I.G.) z siedzibą w Wiedniu jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych działających na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Poza rodzimą Austria, Vienna Insurance Group operuje poprzez oddziały i holdingi w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, na Łotwie, w Lichtensteinie, na Litwie, w Macedonii, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, na Słowacji, w Czechach, Turcji, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi, a także we Włoszech i Słowenii.

Na rynku Austriackim do Vienna Insurance Group (V.I.G.) należą: Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung oraz Sparkassen Versicherung. Grupa ma także mniejszościowy pakiet akcji Wüstenrot Versicherung.
W Polsce Vienna Insurance Group jest reprezentowana przez 4 spółki majątkowe: Interrisk, Compensa, Benefia, PZM i 2 życiowe: Compensa i Benefia.

Comments are closed.