Dwukrotny wzrost obrotów faktoringowych w Banku BGŻ w 2008 roku

Dwukrotny wzrost obrotów faktoringowych w Banku BGŻ w 2008 roku
W ramach usługi faktoringu Bank BGŻ wykupił w 2008 roku wierzytelności o łącznej wartości 1 mld 770 mln zł. Porównując z rokiem poprzednim, w którym łączna wartość dyskonta wyniosła 890 mln zł, Bank osiągnął dynamikę na poziomie 200 proc. Sukcesem w 2008 roku było również podpisanie […]

Fundacja ING Dzieciom nagrodzona

Fundacja ING Dzieciom została jednym z laureatów Medalu św. Brata Alberta za 2008 rok. Fundację wyróżniono medalem „za wspieranie przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych”.
Fundacja ING Dzieciom to wspólna inicjatywa wszystkich firm ING w Polsce, będąca odpowiedzią na globalny program Grupy ING Szanse dla Dzieci (ING Chances for Children). Fundacja opiera swoją działalność na fundamentach powołanej […]