Legg Mason TFI – wyniki na koniec grudnia 2008

Legg Mason TFI – wyniki na koniec grudnia 2008
Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A.
na koniec grudnia wyniosła 2, 584 mld PLN, co oznacza wzrost wartości aktywów
w porównaniu z ubiegłym miesiącem.
Fundusze Legg Mason inwestujące całość lub część aktywów w akcje znalazły się
w czołówkach rankingów funduszy poszczególnych kategorii pod względem wyników inwestycyjnych za […]