Większy zysk w AIG Banku

Większy zysk w AIG Banku

Oprocentowanie lokat AIG Banku idzie w górę – na 3 i 6 miesięcy to aż 9% w skali roku, niezależnie od wysokości zdeponowanego wkładu.

Oprocentowanie lokaty Zysk+ wynosi obecnie 9% przy 3 lub 6 miesiącach trwania lokaty. Dodatkowymi atutami lokaty są: niski wkład minimalny – można ją założyć już od kwoty 1000 PLN, oraz dostępność – można ją otworzyć w każdym z 214 oddziałów AIG Bank Polska Finanse dla Domu (własnych i partnerskich). Założenie i prowadzenie rachunku jest nieodpłatne. Lokata prolongowana jest automatycznie.

AIG Bank podwyższa również oprocentowanie pozostałych produktów depozytowych znajdujących się w ofercie banku. Oprocentowanie lokaty rocznej Direct + także wzrasta przy krótkookresowych lokatach: 3 i 6-miesięcznych – do 9%, przy minimalnym wkładzie w wysokości 5000 PLN.

Lokaty na nowych warunkach można założyć od 24 listopada 2008 r.

Comments are closed.