znany parytet wymiany akcji Dominet na akcje Fortis

znany parytet wymiany akcji Dominet na akcje Fortis
Za 73 tys. akcji Dominet Banku, Fortis Bank SA/NV otrzyma pośrednio ponad 5 mln akcji emisji połączeniowej. Tym samym kapitał zakładowy polskiego Fortis Banku zostanie podniesiony do poziomu 660 mln zł.

Połączenie banków odbędzie się zgodnie z kodeksem spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Dominet Banku na Fortis Bank w zamian za akcje, które ten ostatni wyda właścicielowi Dominet Banku – Dominet S.A., podmiotowi zależnemu od Fortis Bank SA/NV. Parytet wymiany akcji Dominet na akcje Fortis określono w następujący sposób: za 73 tys. (73.647) akcji Dominet, Fortis Bank SA/NV otrzyma 5 mln (5.243.532) akcji emisji połączeniowej. W rezultacie cała operacja podwyższy kapitał zakładowy polskiego Fortis Banku o 157 mln zł, z kwoty 503 mln zł do poziomu 660 mln zł (emisja 5.243.532 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 30 zł każda).

Comments are closed.