Dynamiczny Wzrost Obrotów Faktoringowych

Dynamiczny Wzrost Obrotów Faktoringowych

Bank DnB NORD Polska skupił w pierwszych trzech kwartałach tego roku faktury na kwotę 501,4 mln zł. To wzrost o 150% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (201,8 mln) i znacząco więcej niż w całym ubiegłym roku (303,2 mln). Bank szacuje, że do końca roku uda mu się skupić faktury na łączną kwotę 750 mln zł.

Dynamiczny wzrost obrotów faktoringowych bank zawdzięcza coraz większej liczbie transakcji z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwaniu nowych klientów. Jeszcze do niedawna z faktoringu w DnB NORD korzystać mogły wyłącznie duże przedsiębiorstwa – klienci korporacyjni, obecnie jest już on dostępny dla firm z segmentu MSP. Wzrost obrotów to także efekt rozwoju oferty produktowej – m.in. tworzenia specjalnych programów faktoringowych nie tylko dla dostawców, ale też odbiorców.

Rozwijany jest też elektroniczny system faktoringowy NORDfaktor. Jest on wbudowany w system bankowości internetowej dla firm iNORD Business, dzięki czemu klienci mają zapewnioną pełną automatyzację obsługi, mogą przeprowadzać wszystkie operacje bankowe szybko i bezpiecznie w jednym miejscu. NORDfaktor pozwala uzyskać środki pieniężne z przekazanych do banku faktur nawet w ciągu jednej godziny od momentu złożenia zlecenia nabycia wierzytelności.

Warto wspomnieć, że system NORDfaktor jest laureatem wyróżnienia w konkursie na najlepszy projekt informatyczny „Lider Informatyki Instytucji Finansowych”, organizowanym przez tygodnik „Gazeta Bankowa”.

Comments are closed.