większe zyski z eurobankiem

większe zyski z eurobankiem

eurobank podniósł oprocentowanie depozytów terminowych dla osób fizycznych. Nowe, wyższe stawki obowiązują od 11.01.2008 r. Lokaty eurobanku od początku jego istnienia były jednymi z wyżej oprocentowanych na rynku. Bank oferuje Klientom również inne, korzystne formy inwestowania, we współpracy z prestiżowymi partnerami - TFI Allianz oraz TFI SEB.
LOKATY
Zmianie uległo oprocentowanie:

* lokat terminowych o oprocentowaniu stałym,
* lokat terminowych o oprocentowaniu zmiennym zakładanych na 3 i 6 miesięcy oraz na 12, 24 i 36 miesięcy na kwoty przekraczające 50 tys. PLN,
* oprocentowanie lokaty dynamicznej na okres powyżej 6 miesięcy.

Najwyżej oprocentowaną lokatą eurobanku jest teraz lokata o oprocentowaniu stałym, na kwotę od 10 tys. PLN, zakładana na okres 12 miesięcy. Jej oprocentowanie wynosi 5,7%.

Pełna Tabela oprocentowania lokat znajduje się w załączniku.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
W zakresie lokowania pieniędzy eurobank może zaproponować klientom również fundusze inwestycyjne. Dzięki współpracy z dwoma partnerami - TFI Allianz oraz TFI SEB - bank oferuje wyjątkowo szeroki wybór form inwestowania, również w fundusze zagraniczne. Tzw. parasolowa konstrukcja funduszy pozwala na wybór spośród rozbudowanej gamy subfunduszy o różnym stopniu ryzyka i na przenoszenie części lub całości zainwestowanych środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami w ramach jednego parasola funduszy bez obciążenia podatkiem od zysków kapitałowych.
W ofercie eurobanku znajdują się następujące fundusze i subfundusze:

* Allianz Otwarty Fundusz Inwestycyjny i w jego ramach subfundusze: Allianz Akcji, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz Obligacji, Allianz Walutowy, Allianz Pieniężny,
* SEB Specjalistyczny Otwarty Fundusz Inwestycyjny i w jego ramach subfundusze: SEB Nordycki, Subfundusz SEB Globalny, Subfundusz SEB Japonii, Subfundusz SEB Europejski, Subfundusz SEB Wschodnioeuropejski, Subfundusz SEB Małych Spółek Wschodnioeuropejskich,
* SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty i w jego ramach: SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu, SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych, SEB 3 - Akcji, SEB 4 - Stabilnego Wzrostu, SEB 5 - Obligacji Skarbowych,
* SEB 6 FIO - Euro Lokata.

Comments are closed.