Zmiana w Zarządzie ING Banku Śląskiego

Zmiana w Zarządzie ING Banku Śląskiego

Michał Szczurek, wiceprezes ING Bank Śląskiego, kończy pracę w Polsce i przechodzi do struktur Grupy ING w Azji, gdzie będzie odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej.

Michał Szczurek złożył rezygnację z pełnionej funkcji wiceprezesa zarządu banku z dniem 16.03.2009 roku. Zarząd wyraził podziękowania za jego pracę oraz osobisty wkład wniesiony w osiągnięcia i rozwój banku.

W ING Banku Śląskim Michał Szczurek nadzorował bankowość detaliczną. W okresie swojej pracy z bankiem liczba klientów w tym obszarze wzrosła z 1 720 000 na koniec 2004 r., do ponad 2 600 000 na koniec 2008 r. Michał Szczurek również w Azji będzie odpowiedzialny za ten obszar, pełniąc kluczową rolę w rozbudowie i realizacji strategii w tym zakresie.

Cieszymy się, że Michał Szczurek zdecydował się skorzystać z szansy oferowanej przez Grupę ING i zdecydował się na kolejny krok w swojej karierze. Obejmie stanowisko w zarządzie jednego z azjatyckich banków, który został ostatnio przyłączony do Grupy ING - powiedział Brunon Bartkiewicz , prezes ING Banku Śląskiego.

Michał Szczurek posiada dyplom magistra ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Columbia. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarze finansów, m.in. w zarządzaniu aktywami, ubezpieczeniach, bankowości detalicznej oraz bankowości prywatnej, zdobyte w różnych spółkach Grupy ING w Polsce.

Z ING związany jest od 1996 roku. W latach 1996-1997 pracował w ING BSK Asset Management jako doradca inwestycyjny, a później członek zarządu odpowiedzialny za politykę inwestycyjną. W 1998 rozpoczął pracę w ING BSK Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A., również jako członek zarządu odpowiedzialny za politykę inwestycyjną. W latach 1998 – 2000 wiceprezes zarządu Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A., pełniący nadzór nad finansami i polityką inwestycyjną funduszu emerytalnego. W latach 2000 – 2002 prezes zarządu PTE. Od 2002 do 2004 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie oraz przewodniczącego rady nadzorczej Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A.. Z ING Bankiem Śląskim związany od października 2004, na stanowisku wiceprezesa zarządu.

Comments are closed.