ING europrzelewy po 5 zł także do rozliczeń w Polsce

ING europrzelewy po 5 zł także do rozliczeń w Polsce

Od stycznia br. istnieje możliwość regulowania zobowiązań pieniężnych na terenie Polski w obcych walutach bez konieczności uzyskania zezwolenia. Nowe prawo dodatkowo zwiększyło atrakcyjność oferowanych przez ING Bank Śląski popularnych europrzelewów za 5 zł oraz poleceń przelewu SEPA. Korzystając z nich każdy przedsiębiorca może teraz rozliczać się w euro w obrocie krajowym, redukując ryzyko kursowe transakcji.

Atrakcyjność przelewów europejskich dodatkowo wzrosła wraz ze zniesieniem 24 stycznia br. zasady walutowości obowiązującej dotąd w prawie polskim. Wejście w życie tej zmiany oznacza, że przedsiębiorcy mający siedzibę w Polsce mogą się odtąd rozliczać się w obrocie krajowym w obcych walutach. Zniesienie tej zasady powinno pomóc ograniczyć ryzyko kursowe transakcji zawieranych przez przedsiębiorców zarówno importujących, jak i eksportujących. Transakcje te staną się także tańsze i szybsze.

Europrzelewy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem na rynku - ponad połowa dokonywanych przelewów w EUR to właśnie przelewy europejskie – powiedziała Małgorzata Bilska z Departamentu Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi w ING Banku . Po wprowadzeniu opłaty 5 zł za przelew europejski w ING Banku, ilość transakcji spełniających kryteria przelewu europejskiego wzrosła dwukrotnie i równocześnie zanotowaliśmy również wzrost transakcji o blisko 30% w stosunku do ubiegłego roku. Sądzimy, że wraz ze zniesieniem zasady walutowości zainteresowanie tą formą transakcji dodatkowo wzrośnie – dodała Małgorzata Bilska.

Polecenie przelewu SEPA to nowy instrument elektronicznego transferu środków, przeznaczony dla płatności w euro. Jest to bardzo szybki instrument, oparty na wspólnych, otwartych zasadach i standardach obowiązujących na terenie Unii Europejskiej oraz takich krajów jak: Szwajcaria, Islandia, Norwegia oraz Lichtenstein. Szczególnym typem transakcji SEPA jest przelew SEPA Credit Transfer, który docelowo ma zastąpić wszystkie nisko-kwotowe krajowe systemy rozliczeń w EUR we wszystkich krajach Unii Europejskiej

W grudniu 2008 r ING Bank Śląski dołączył do nielicznego grona banków w Polsce, które obsługują zarówno wychodzące, jak i przychodzące przelewy SEPA. Bank już wcześniej przygotował się do wprowadzenia tego systemu. Od listopada 2007 w Banku funkcjonuje rozwiązanie, które jest zbliżone do standardów SEPA i było pierwszym krokiem przed faktycznym wprowadzeniem tego modelu. Jest to przelew europejski za 5 zł, spełniający następujące warunki:

*
dokonywany w EUR,
*
składany za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
*
wysyłany do krajów EU,
*
rachunek beneficjenta podawany jest w formie IBAN,
*
podany kod BIC banku (kod SWIFT) do którego kierowana jest płatność,
*
opcja kosztowa SHA (oznacza, że beneficjent i zleceniodawca ponoszą wyłącznie koszty określone przez bank prowadzący ich rachunek bankowy,
*
brak wskazania banku pośredniczącego oraz innej niż standardowej daty waluty.

IBAN – numer rachunku bankowego stosowany w rozliczeniach transgranicznych z krajami należącymi do UE.
Kod BIC (kod SWIFT) – międzynarodowy kod identyfikujący ban w systemie łączności międzybankowej SWIFT
SWIFT – międzynarodowy system łączności pomiędzy bankami służący do bezpiecznego i szybkiego transferu danych dot. transakcji realizowanych pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi działalność na terenie całego kraju.
SHA – klauzula kosztowa stosowana w rozliczeniach przelewów zagranicznych oznaczająca, że koszty związane z realizacją takiego przelewu mogą być pobrane przez bank zleceniodawcy – od zleceniodawcy oraz przez bank Odbiorcy/beneficjenta od odbiorcy/beneficjenta – zgodnie z warunkami określonymi przez te banki.

Comments are closed.