Zmiana oprocentowania w Alior Banku

Zmiana oprocentowania w Alior Banku

W związku ze spadkiem stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego oraz stóp na rynkach międzybankowych w kraju i zagranicą, Alior Bank SA wprowadza nowe oprocentowanie depozytów bieżących i terminowych.

Od 29 stycznia 2009 roku obniżone zostało oprocentowanie nowo otwieranych lokat
o oprocentowaniu stałym w PLN i walucie obcej oraz bieżące oprocentowanie środków na koncie oszczędnościowym i lokatach o oprocentowaniu zmiennym (2-letnich i 3-letnich). Średni zakres obniżek mieści się w przedziale od 0,06 p.p. do 0,91 p.p.

Zmianie nie ulega oprocentowanie lokaty 4-miesięcznej oferowanej w ramach Programu Rekomendacji Lokat Edycja II oraz wszystkich dotychczas otwartych lokat z oprocentowaniem stałym, w tym lokaty 12-miesięcznej oferowanej w ramach Programu Rekomendacji Lokat Edycja I.

31 stycznia 2009 roku obniżeniu ulegnie również nominalne oprocentowanie Lokaty nocnej (overnight) z 11% do 9%, co oznacza efektywny spadek oprocentowania dla np. kwoty 5.000 PLN z 5,71% do 4,65% (oprocentowanie rzeczywiste dla konta osobistego z Lokatą nocną po uwzględnieniu podatku). Jest to korzystniejszy dla klienta spadek oprocentowania, niż obniżki zatwierdzone przez Radę Polityki Pieniężnej od momentu wprowadzenia przez bank produktu w listopadzie 2008 r. (spadek stóp NBP o 1,75 p.p.).

Alior Bank starał się jak najdłużej zachować najkorzystniejsze oprocentowanie dla Klientów i pomimo wcześniejszych dwukrotnych spadków stóp NBP zdecydował się na obniżenie oprocentowania depozytów dopiero po ostatniej, trzeciej decyzji RPP z dnia 27 stycznia 2009.

***

Alior Bank jest polską spółką i podlega Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty gromadzone przez Klientów w Alior Banku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W perspektywie
3 lat Alior Bank zamierza pozyskać od 2 do 4 % udziałów w rynku w zależności od segmentu oraz zdobyć zaufanie około miliona Klientów, osiągając rentowność już w trzecim roku działalności. W tym okresie bank otworzy 200 oddziałów, 400 agencji i 300 dodatkowych punktów sprzedaży. Bankiem kieruje trzyosobowy zarząd w składzie: Wojciech Sobieraj – prezes zarządu oraz dwóch wiceprezesów – Niels Lundorff i Cezary Smorszczewski. Skład zarządu zostanie rozszerzony o kolejne osoby na dalszym etapie rozwoju działalności banku. Radę Nadzorczą Alior Banku tworzą: Helene Zaleski – przewodnicząca Rady Nadzorczej, dr Krzysztof Rybiński – wiceprzewodniczący oraz prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, prof. Marek Michalski i Michał Panowicz.

Comments are closed.