Lokata Lojalnościowa Plus w Banku BPH Nowe stawki oprocentowania depozytów

Lokata Lojalnościowa Plus w Banku BPH Nowe stawki oprocentowania depozytów

4 lutego br. Bank BPH wprowadza do oferty nowy produkt depozytowy dla Klientów indywidualnych - „Lokatę Lojalnościową Plus”.

Oprocentowanie Lokaty Lojalnościowej Plus jest stałe i rośnie z każdym miesiącem, a zainwestowane środki można wypłacić w każdej chwili, bez utraty odsetek – już po pierwszym miesiącu.

Nowa lokata jest konkurencyjnym na polskim rynku produktem bankowym:
• premiuje lojalność Klienta (oprocentowanie progresywne);
• czas trwania lokaty – 13 miesięcy;
• minimalna kwota depozytu - 1000 złotych;
• oprocentowanie jest stałe i wynosi od 3,5% w pierwszym miesiącu do 11% w ostatnim, trzynastym miesiącu;

Oprocentowanie w kolejnych miesiącach trwania lokaty:

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Oprocentowanie
w skali roku (%) 3,50 3,75 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 5,00 11,00

Lokata Lojalnościowa Plus jest atrakcyjnym produktem zarówno dla osób przywiązanych do tradycyjnych lokat terminowych, jak i dla Klientów korzystających już z kont oszczędnościowych (brak opłat za wypłatę środków). Efektywne oprocentowanie w skali roku wynosi 4,83%, natomiast za cały 13-miesięczny okres Klient otrzymuje 5,24%. Lokata Lojalnościowa Plus Banku BPH oferuje ponadto możliwość dopłaty lub wypłaty części kapitału w dniu zapadalności, a także możliwość jej automatycznego odnawiania.

Lokata jest dostępna w Oddziałach i Placówkach Partnerskich Banku BPH, a także poprzez System Bankowości Internetowej Sez@m.

Bank BPH informuje, że z oferty wycofana zostaje „Lokata Lojalnościowa” na okres 9 miesięcy.

Lokata Rekomendacyjna „Przyjaźń Procentuje plus”

Bank BPH wprowadził również ofertę specjalną „Przyjaźń Procentuje plus”, która pozwala na uzyskanie oprocentowania w wysokości 8% na lokacie 12-miesięcznej, czyli podwyższenia oprocentowania lokaty 4% o 4 punkty procentowe, pod warunkiem zarekomendowania Lokaty nowemu Klientowi, który skorzysta z oferty specjalnej i założy w Banku BPH 12-miesięczną lokatę oraz konto osobiste (wraz z deklaracją zasilania konta stałymi wpływami w wysokości minimum 600 złotych miesięcznie przez Osobę Rekomendującą i Osobę Rekomendowaną).

Oferta specjalna „Przyjaźń Procentuje plus” obowiązuje od 30 stycznia 2009 r. i dotyczy wyłącznie lokaty terminowej na okres 12 miesięcy (zarówno w przypadku Osób Rekomendujących, jak i Osób Rekomendowanych). Kwota minimalna lokaty to 1 tys. zł, zaś kwota maksymalna - 10 tys. zł (dotyczy Osób Rekomendujących oraz Osób Rekomendowanych). Osoba Rekomendowana może założyć tylko 1 lokatę.

Standardowe lokaty terminowe

Jednocześnie dla wszystkich Klientów Banku dostępne są standardowe lokaty terminowe, których oprocentowanie począwszy od dnia 30 stycznia wynosi w skali roku:

3 miesiące 5,00%
6 miesięcy 4,75%
12 miesięcy 4,00%
24 miesiące 3,50%
36 miesięcy 3,50%

Konta osobiste

Bank BPH 29 stycznia br. zmienił także oprocentowanie kont osobistych. Aktualne stawki oprocentowania w skali roku dla kont z rodziny Sezam oraz dla Konta Osobistego Private Banking wynoszą do 3%.

Comments are closed.