Xelion rozwija ofertę produktów regularnych

Xelion rozwija ofertę produktów regularnych
Xelion. Doradcy Finansowi wprowadził do swojej oferty nowy produkt systematycznego oszczędzania - Plan Inwestycyjny ING Xelion. Program pozwala na zgromadzenie środków finansowych poprzez wpłacanie niewielkich kwot w dłuższym terminie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przy uwzględnieniu sytuacji na rynkach, rozwijamy ofertę produktów regularnych. Plan Inwestycyjny ING Xelion to rozwiązanie dla klientów, którzy myślą o regularnym i aktywnym oszczędzaniu. Przewagą tego produktu jest swoboda w wyborze okresu trwania planu oraz elastyczność w dostosowaniu inwestycji do swoich potrzeb, możliwości finansowych oraz koniunktury rynkowej - mówi Marek Winicjusz Rybiec, członek Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi.
W ramach Planu Inwestycyjnego ING Xelion dostępne są Subfundusze ING Parasol SFIO, z których każdy ma inną strategię inwestowania. Struktura parasolowa daje możliwość wyboru rodzaju funduszu dopasowanego do ryzyka, które inwestor jest w stanie zaakceptować. Klient może przenosić aktywa pomiędzy subfunduszami, np. z subfunduszy akcyjnych do bardziej bezpiecznych i odwrotnie, tworząc strategię inwestowania, dostosowaną do indywidualnych preferencji.
Ważnym elementem programu jest strategia inwestycyjna oparta na uśrednianiu cen zakupu, która pozwala unikać kupowania „na górce” i sprzedawania „w dołku”. W ten sposób ograniczone jest ryzyko znacznego spadku wartości inwestycji w krótkim i średnim terminie.
Dodatkową korzyścią jest to, że przenosząc środki finansowe pomiędzy subfunduszami, nie płaci się podatku od zysków kapitałowych. Inwestor w ramach struktury parasolowej płaci podatek dopiero po wycofaniu środków z funduszy. Dzięki temu wszystkie zainwestowane pieniądze pracują na końcowy zysk.

Comments are closed.