Aviva potwierdza silną pozycję kapitałową

Aviva potwierdza silną pozycję kapitałową

Aviva, macierzysta grupa Commercial Union Polska, potwierdziła silną pozycję kapitałową mimo kryzysu na rynkach finansowych. Aviva nie korzysta z pomocy rządowej, do czego zmuszonych jest wiele innych instytucji finansowych.

Potwierdzają to ogłoszone dzisiaj informacje na temat pozycji kapitałowej. Nadwyżka kapitałów własnych ponad margines wypłacalności Aviva – kluczowy wskaźnik pokazujący bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela – według stanu na koniec 2008 roku wynosiła 2 mld funtów (10,4 mld zł). W ostatnich miesiącach Aviva zwiększyła też zabezpieczenie posiadanego portfela akcji przed spadkami cen na giełdach, co ma pozytywny wpływ na wysokość kapitałów własnych.

To bardzo istotna informacja dla ponad 3 milionów klientów Commercial Union w Polsce, potwierdzająca stabilną pozycję finansową całej grupy – powiedział Maciej Jankowski, prezes grupy CU Polska

Aviva jest czwartą grupą ubezpieczeniową świata, działającą w 30 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej. Struktura działalności grupy (koncentracja na ubezpieczeniach, dywersyfikacja geograficzna) oraz konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem powoduje, że Aviva jest znacznie bardziej odporna na skutki obecnego kryzysu na rynkach finansowych niż wiele innych instytucji finansowych.

Aviva ogłosiła też wyniki nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie i emerytalnych oraz produktów inwestycyjnych w 2008 roku. Nowa sprzedaż, wyliczona według powszechnie stosowanej w branży metodologii PVNBP*, wyniosła 40,3 mld funtów, co jest bardzo dobrym wynikiem w trudnej sytuacji rynkowej.

* PVNBP (present value of new business premiums) – w uproszczeniu – oznacza aktuarialnie wyliczona bieżąca wartość składek regularnych wynikającej z nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie i emerytalnych plus 100 proc. otrzymanych składek jednorazowych.

Informacje:
• Bohdan Białorucki, rzecznik prasowy, tel. (22) 557 43 41, e-mail: bohdan_bialorucki@cu.com.pl
• Grzegorz Mathea, tel. (22) 557 43 70, e-mail: grzegorz_mathea@cu.com.pl

Grupa Commercial Union Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Aviva – czwartej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów. Grupa Aviva działa w 30 krajach, 45 mln klientów, osiąga roczne przychody na poziomie 50 miliardów funtów i zarządza aktywami o wartości ponad 360 mld funtów. Dodatkowe informacje: www.aviva.com

Comments are closed.