Nowa oferta produktów dyskontowych w ramach spółek ING

Nowa oferta produktów dyskontowych w ramach spółek ING

W ramach grupy ING w Polsce, przy współpracy ING Banku Śląskiego i ING Commercial Finance, powstała spójna oferta finansowania wierzytelności dla firm.

Współdziałając w ramach jednej grupy mamy możliwość zaoferowania naszym klientom praktycznie każdej opcji finansowania wierzytelności - począwszy od faktoringu realizowanego przez Commercial Finance, a kończąc na skomplikowanych strukturach wykupu wierzytelności i forfaitingu oferowanych przez Bank. Naszym celem podczas opracowywania oferty było wyjście naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów w zakresie finansowania wierzytelności, dlatego też zdecydowaliśmy się zmodyfikować ofertę produktową oraz zreorganizować proces sprzedaży i obsługi produktów finansowania wierzytelności w Grupie ING w Polsce – powiedziała Irena Stalmach, dyrektor Departamentu Finansowania Handlu w ING Banku.

W ramach nowej kompleksowej oferty na finansowanie niewymagalnych wierzytelności w obrocie krajowym lub zagranicznym dla klientów ING Banku Śląskiego wyróżniono:

Transakcje wykupu wierzytelności , które dotyczą pojedynczego, nie cyklicznego wykupu wierzytelności, z reguły wobec jednego odbiorcy. Warunki tych transakcji, w szczególności możliwość wykupu wierzytelności z terminem płatności do 365 dni oraz możliwość objęcia wykupem pojedynczej, wybranej wierzytelności sprzyjają finansowaniu dóbr inwestycyjnych. Transakcje wykupu wierzytelności mogą być realizowane w trybie prostym lub odwrotnym, z regresem lub bez regresu do podawcy wierzytelności w następujących wariantach:

wykup wierzytelności z finansowaniem do terminu wymagalności,
wykup wierzytelności z wydłużonym okresem finansowania po terminie wymagalności,
wykup wierzytelności w terminie wymagalności.

Transakcje forfaitingowe , obejmują:

dyskonto akredytywy dokumentowej,
wykup wierzytelności zabezpieczonej gwarancją płatności banku,
wykup zobowiązań Skarbu Państwa,
wykup zobowiązań Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Transakcje faktoringowe to oferta przygotowana przez ING Commercial Finance. Obejmuje ona transakcje faktoringu – wykupu i finansowania wierzytelności połączone z kompleksowym zarządzaniem należnościami (prowadzeniem sald i rozliczeń, raportowaniem i monitowaniem) oraz możliwością świadczenia usług dodatkowych, np. windykacji należności przeterminowanych czy obsługi należności w ramach polisy ubezpieczenia Klienta. Transakcje te mogą być realizowane w następujących wariantach:

z regresem lub bez regresu do podawcy (faktoring niepełny lub pełny),
koszt finansowania naliczany z góry (dyskonto) lub z dołu (jak kredyt na rachunku bieżącym).
Andrzej Żbikowski, prezes ING Commercial Finance, wyjaśnia: Aby zapewnić kompleksowość oferty, klientom udostępniono internetową platformę zapewniającą bieżące raportowanie i elektroniczną obsługę współpracy. Oferowany okres finansowania wierzytelności, łącznie z wydłużonym okresem finansowania po terminie wymagalności, to 150 dni. Adresatami tej oferty są klienci realizujący wiele powtarzalnych transakcji w ramach względnie stałej grupy odbiorców. W odróżnieniu od wykupu wierzytelności transakcje faktoringowe są nastawione na finansowanie i obsługę wielu wierzytelności powstałych w ramach stałej współpracy handlowej klienta z wybranymi odbiorcami.

Comments are closed.