Wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008

Wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008
1. Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2008 r. wyniosło 3096,55 zł.
2. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008 r. wyniosło 2943,88 zł.
3. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. w stosunku do 2007 r.
wyniósł 6,0 %
4. Kwota bazowa w 2008 r. wyniosła 2578,26 zł.
Podane wielkości służą do celów określonych w […]

Finansowanie przedsiębiorstwa w czasach kryzysu

Finansowanie przedsiębiorstwa w czasach kryzysu
Światowy kryzys gospodarczy coraz mocniej daje znać o sobie również w naszym kraju. Spadek popytu wewnętrznego, spadek zamówień z zagranicy oraz wzrost kursu walut to czynniki, którym rodzimi przedsiębiorcy muszą pilnie stawić czoła. Bez wątpienia wpływ będzie miała również diametralna zmiana polityki kredytowej banków i firm leasingowych.
Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy mogli […]

Kolejna subskrypcja produktu strukturyzowanego w ING

Kolejna subskrypcja produktu strukturyzowanego w ING
ING Bank we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie zaoferował Klientom nowy Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy, w którym dochodowość jest uzależniona od zmiany cen na ryku towarowym. Subskrypcja potrwa do 20 lutego b.r.
Główny cel, jaki przyświecał nam przy tworzeniu nowej oferty, to możliwość zaoferowania klientom produktu niezależnego od aktualnej sytuacji […]