Usługi Koniunktura w lutym 2009 r

Usługi Koniunktura w lutym 2009 r
W lutym oceny ogólnego klimatu koniunktury jednostek z sekcji działalność
finansowa i ubezpieczeniowa są mniej optymistyczne od sygnalizowanych przed
miesiącem (plus 21 wobec plus 26 w styczniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 33% badanych firm, a jej pogorszenie – 12% (w styczniu odpowiednio 34% i 8%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega […]

Handel detaliczny Koniunktura w lutym 2009 r

Handel detaliczny Koniunktura w lutym 2009 r
W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu kształtuje się na
poziomie minus 10 (minus 4 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16%
badanych przedsiębiorstw (w styczniu – 18%), jej pogorszenie 26% (przed miesiącem 22%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. W lutym sygnalizowany jest spadek bieżącej i przyszłej […]

Budownictwo Koniunktura w lutym 2009 r

Budownictwo Koniunktura w lutym 2009 r
W lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie
minus 31 (w styczniu minus 18). Poprawę koniunktury sygnalizuje 9% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 40% (w styczniu odpowiednio 13% i 31%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Przedsiębiorstwa odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji
budowlano-montażowej. Przewidywania w […]

Przetwórstwo przemysłowe Koniunktura w lutym 2009 r

Przetwórstwo przemysłowe Koniunktura w lutym 2009 r
W lutym ogólny klimat koniunktury jest oceniany negatywnie, gorzej niż w styczniu (minus 18 wobec minus 13). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie – 31% (przed miesiącem odpowiednio 15% i 28%).
Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorcy odnotowują dalsze ograniczanie bieżącego portfela zamówień, na […]

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2009 r.

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2009 r.
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w lutym oceniany negatywnie, gorzej niż w styczniu i w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Na nastroje przedsiębiorców wpływają bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji. Odpowiednie prognozy są negatywne, zbliżone do formułowanych w […]

Kalendarium wydarzeń nadchodzącego tygodnia 23.02.2009-28.02.2009 przygotowane prze Gold Finance

Kalendarium wydarzeń nadchodzącego tygodnia 23.02.2009-28.02.2009 przygotowane prze Gold Finance
W tym tygodniu czaka nas sporo danych makroekonomicznych, z których część może mieć wpływ na sytuację na rynkach finansowych. Jeśli chodzi o informacje krajowe, to warto zwrócić uwagę na dynamikę sprzedaży detalicznej i stopy bezrobocia. Najważniejszym wydarzeniem będzie środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie […]

Wieści z rynku Raport tygodniowy Gold Finance

Wieści z rynku Raport tygodniowy Gold Finance
W czwartkowy expose, wygłoszonym w Sejmie, premier Donald Tusk przedstawił program obrony przed kryzysem gospodarczym. Poza działaniami mającymi pobudzić koniunkturę, zapowiedział też uruchomienie pomocy ludziom, którzy znaleźli się lub znajdą w trudnej sytuacji. Rośnie liczba bezrobotnych, a wielu z nich zaciągnęło wcześniej kredyty, np. na kupno mieszkania. Na pomoc […]

Rynek Surowców Raport tygodniowy Gold Finance

Rynek Surowców Raport tygodniowy Gold Finance
Dość nerwowo było na rynku ropy naftowej. Cena surowca gatunku Brent w pierwszej części silnie spadała z około 46 dolarów za baryłkę, do około 40 dolarów, czyli o 13 proc. Był to poziom najniższy w tym roku. Jednak już w czwartek zaczął się dość dynamiczny ruch w górę, do pond […]

Rynek Walut Raport tygodniowy Gold Finance

Rynek Walut Raport tygodniowy Gold Finance
Nadal utrzymuje się tendencja umacniania się dolara wobec euro. Jeszcze na początku tygodnia za euro trzeba było zapłacić prawie 1,29 dolara, a dwa dni później 1,26 dol. Koniec tygodnia przyniósł nieco większą zmienność. Powodów siły amerykańskiej waluty należy upatrywać w niechęci inwestorów do ryzyka. W okresie niepewności poszukują takiej lokaty, […]

Rynek Akcji Raport tygodniowy Gold Finance

Rynek Akcji Raport tygodniowy Gold Finance
Polska
Sytuacja na warszawskiej giełdzie zmieniała się w ubiegłym tygodniu bardzo dynamicznie. Początek był niemal dramatyczny. Poniedziałek był tylko preludium do wtorkowego koszmaru, gdy WIG20 zniżkował o 7,5 proc., a papiery największych spółek traciły po kilkanaście procent. Spadkowiczom przewodziły akcje banków, walory Pekao zniżkowały o ponad 18 proc. Wydawało się, […]