Generali OFE w ofercie Xelion

Generali OFE w ofercie Xelion
Do oferty Xelion. Doradcy Finansowi został wprowadzony Generali Otwarty Fundusz Emerytalny. Klienci Xelion zyskali dostęp do produktu z tzw. II filaru, który stanowi obowiązkową część inwestycji emerytalnych.
Dotychczas doradcy Xelion planowali inwestycje emerytalne Klientów w oparciu o produkty regularne, z tzw. III filaru, do których zaliczymy plany systematycznego oszczędzania w funduszach inwestycyjnych, czy też ubezpieczenia na życie z UFK. Aktualnie Doradcy mogą zaproponować Klientom również produkt z tzw. II filaru.
Wybierając Partnera mieliśmy na uwadze stabilność wypracowywanych przez fundusz wyników, czyli parametr szczególnie ważny przy budowaniu oszczędności emerytalnych – mówi Adam Niewiński, prezes zarządu Xelion. Doradcy Finansowi.
Generali OFE zdobyło zaufanie ponad 600 tysięcy klientów i zarządza aktywami netto o wartości ponad 5 mld złotych. Fundusz zajmuje wysokie pozycje w rankingach otwartych funduszy emerytalnych. W efekcie jest jednym z nielicznych funduszy emerytalnych, które od lat biorą udział w losowaniu nowych członków przeprowadzanym przez ZUS. Generali OFE spełnia bowiem kryterium wypracowanej stopy zwrotu, wyższej niż średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych (za okres 36 miesięcy, na koniec marca i września każdego roku).

***
Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. należy do Grupy Bankowej UniCredit, wpisanej do rejestru Grup Bankowych prowadzonego przez Bank Włoch. Firma powstała w 2003 r. z inicjatywy Banku UniCredit SpA - właściciela Fineco Banca we Włoszech oraz Banku Pekao SA w Polsce.
Xelion jest niezależną firmą doradztwa finansowego w zarządzaniu majątkiem. Oferuje produkty inwestycyjne, transakcyjne, ubezpieczeniowe i kredytowe 29 instytucji finansowych poprzez ogólnopolską sieć mobilnych Doradców Finansowych. W ofercie Xelion znajduje się ponad 300 funduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych.
Jako pierwsza firma doradztwa finansowego Xelion udostępnił swoim Klientom konto, przez które można m.in. dokonywać przelewów i śledzić aktualną wysokość aktywów ulokowanych w produktach inwestycyjnych. Klient posiada dostęp do konta i wszystkich produktów poprzez Internet, Call Center oraz swojego osobistego Doradcę. Doradcy Finansowi Xelion spotykają się z Klientami w dowolnym miejscu i czasie; również w weekendy. Budowa oferty dostosowanej do potrzeb Klienta odbywa się przy udziale zaawansowanego narzędzia analitycznego Xelion SmartBox, powiązanego z systemem CRM. SmartBox jest autorskim rozwiązaniem, służącym do kompleksowej analizy finansów osobistych. System pomaga dobrać odpowiednie produkty i kontrolować zainwestowane oszczędności.
Doradcy Finansowi Xelion kierują swoją ofertę do Klientów zamożnych, posiadających przynajmniej 100 tys. zł aktywów. Według szacunków Xelion takich osób jest w Polsce ponad 600 tysięcy, a ich liczba rośnie o ok. 10 proc. rocznie.

Comments are closed.