NWZA Banku BGŻ

NWZA Banku BGŻ
W dniu 26 lutego 2009 roku zakończyło się, przerwane dwa tygodnie wcześniej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ.
Zgodnie z decyzją NWZ z dniem 31 marca wygasa uchwała z dnia 23 sierpnia 2007 roku dotyczącą dopuszczenia akcji Banku BGŻ do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz ich dematerializacji.
W dniu dzisiejszym strony – przedstawiciele Ministerstwa […]

Zarabiaj na ropie z mBankiem

Zarabiaj na ropie z mBankiem
mBank proponuje Klientom lokatę, dzięki której można zyskać na umiarkowanym wzroście cen kontraktów terminowych na ropę naftową Brent.
Od 26 lutego do 9 marca br. trwa subskrypcja na 6- miesięczna LOKATĘ strukturyzowaną Czarne Złoto.
Druga połowa ubiegłego roku charakteryzowała się silną korektą cen ropy naftowej Brent. Po gwałtownych spadkach notowanych również od początku […]