NWZA Banku BGŻ

NWZA Banku BGŻ

W dniu 26 lutego 2009 roku zakończyło się, przerwane dwa tygodnie wcześniej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ.

Zgodnie z decyzją NWZ z dniem 31 marca wygasa uchwała z dnia 23 sierpnia 2007 roku dotyczącą dopuszczenia akcji Banku BGŻ do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz ich dematerializacji.

W dniu dzisiejszym strony – przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Rabobanku oraz Banku BGŻ - zawarły umowę określającą zasady współpracy przy ewentualnym przyszłym pierwszym notowaniu akcji spółki na giełdzie.

Comments are closed.