eurobank podsumowuje 2008 rok

eurobank podsumowuje 2008 rok

eurobank zamknął 2008 rok wyższym od zakładanego wynikiem finansowym. Zysk netto wyniósł ponad 185 milionów złotych. W minionym roku bank zrealizował też przyjęte w strategii na lata 2007-2008 założenia dywersyfikacji źródeł przychodów oraz wysokiej efektywności działania. Bank wprowadził do oferty kolejne produkty, utrzymał wysoką dynamikę rozwoju sprzedaży i rozbudowy bazy klientów, jednocześnie utrzymując wskaźniki efektywności finansowej na bardzo dobrym poziomie.
W 2009 r. eurobank zamierza umacniać pozycję na rynku poprzez usprawnianie sprawności działania. Pozwoli to na zachowanie - przy zwiększonej skali działań - podstawowych dla eurobanku wartości: szybkości i wysokiej jakości obsługi klienta.
Wyniki finansowe za 2008 rok
“Rok 2008 był dla eurobanku rokiem realizacji strategii skoncentrowanej na dywersyfikacji źródeł przychodów oraz utrzymaniu wysokiego poziomu wskaźników efektywności działania. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników, które przekroczyły nasze wcześniejsze założenia. Zamykamy rok z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Bank utrzymał wyższą niż średnia rynkowa dynamikę rozwoju sprzedaży i bazy klientów, jednocześnie utrzymując wskaźniki efektywności na bardzo dobrym poziomie: ROE - 35,4%, wskaźnik cost/income - 49,3%, współczynnik wypłacalności - 10,32%” - podsumowuje Łukasz Chojnacki, prezes eurobanku. “W minionym roku szczególnie sprawnie rozwinęliśmy sieć oddziałów franczyzowych oraz sprzedaż we współpracy z pośrednikami finansowymi. Umocniliśmy swoją pozycję na rynku kluczowych dla nas usług - udzieliliśmy ponad 430tys. kredytów, zwiększyliśmy o ponad 300% w stosunku do poprzedniego roku sprzedaż kart kredytowych, a także sprzedaliśmy kredyty hipoteczne o wartości 907 mln PLN. W 2009 roku skoncentrujemy się na usprawnianiu procesów, co pozwoli nam - przy rosnącej z roku na rok skali działań - zachować wyróżniające nas: szybkość i dobrą jakość obsługi Klientów” - dodaje.
Wyniki 2008 w tys. PLN

Suma bilansowa: 4 026 533

Należności od klientów: 3 090 361

Wyniki na działalności bankowej: 527 890

Wynik netto: 136 272

ROE: 38,2%

C/I: 53,5%

Wsp. wypłacalności: 13,6%

Wyniki 2007 w tys. PLN

Suma bilansowa: 7 507 155

Należności od klientów: 6 692 410

Wyniki na działalności bankowej: 840 858

Wynik netto: 185 110

ROE: 35,4%

C/I: 49,3%

Wsp. wypłacalności: 10,32%

Comments are closed.