Femina - profilaktyka finansowa

Femina - profilaktyka finansowa

W Międzynarodowym Dniu Walki z Rakiem Ergo Hestia przypomina o ubezpieczeniu Femina. Zapewnia ono pomoc finansową w razie zachorowania na nowotwór piersi.

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem ma na celu propagowanie wiedzy na temat tej choroby. Inicjatywy podejmowane w tym dniu na całym świecie są tym bardziej cenne, że zwiększa się zachorowalność na nowotwory złośliwe.
Profilaktyce medycznej powinna towarzyszyć profilaktyka finansowa – twierdzą specjaliści od ubezpieczeń. Już za 30 zł* miesięcznie można wykupić ubezpieczenie stworzone specjalnie z myślą o kobietach - Femina. Zapewnia ono pomoc finansową na wypadek zachorowania na raka piersi, a także w razie nieszczęśliwego wypadku. Można je zawrzeć na sumy od 100 do 400 tys. zł.

- Już w momencie wykrycia choroby wypłacane jest świadczenie - w wysokości 9 tys. zł - co umożliwia podjęcie szybkiego leczenia - mówi Małgorzata Sztabińska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Indywidualnych, STU Ergo Hestia SA. - W zależności od stopnia zaawansowania choroby wartość świadczenia wzrasta, nawet do 30 tys. zł. Uzyskane pieniądze pozwalają na skorzystanie z usług prywatnych gabinetów medycznych czy zakup leków.

Ubezpieczenie Femina kierowane jest do kobiet w wieku od 18 do 65 lat.

Informacje dodatkowe

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem ustanowiono na Światowym Szczycie do Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. (źródło: Wikipedia)

* Ubezpieczenie na sumę 100 tys. zł; kobieta należy do pierwszej z dwóch klas ryzyka (wyodrębnionych w zależności od rodzaju wykonywanej pracy)

Comments are closed.