W trosce o standardy

W trosce o standardy

Adam Sankowski

Prezes
Polska Izba Pośredników
Ubezpieczeniowych i Finansowych

Szanowny Panie

kampania reklamowa jednego z towarzystw ubezpieczeń typu direct opiera się na fałszywej z gruntu tezie głoszącej, iż model biznesowy pozbawiony udziału Agenta jest zawsze równoznaczny z niższą ceną polisy. Tworzenie takich uogólnień, to nadużycie zaufania klientów do instytucji finansowych, które pracują poprzez pośredników - doradców. Działanie szczególnie szkodliwe w czasie kryzysu. Wyniki finansowe wspomnianego towarzystwa wskazują dobitnie na to, że mija się z prawdą.

Każdy ma prawo wyboru skutecznej strategii reklamowej, ale nie jest to uprawnienie nieograniczone. Pracujemy w środowisku, w którym głównym towarem jest zaufanie i powinniśmy przypominać - nawet młodszym kolegom, którzy usilnie zabiegają od lat o sukces - o konieczności głoszenia prawdy. Próba ukrycia własnych, niezadowalających wyników finansowych poprzez komunikację opartą na podważaniu roli Agenta musi budzić nasz sprzeciw. Prowadzi do polaryzacji środowiska i deprecjonuje wartość, jaką niesie za sobą praca tysięcy ludzi oddanych tworzeniu nowej jakości w polskich ubezpieczeniach.

Postanowiliśmy zareagować. Sprzeciwiamy się metodom podważania zaufania do całej branży poprzez przekazywanie klientom nieprecyzyjnych i wybiórczych informacji. W naszej opinii krzykliwe działania prowadzone przez wspomniane towarzystwo nie wnoszą żadnej wartości do sektora ubezpieczeniowego w obszarze produktu, procesu, czy jakości.

Jednym z celów kampanii informacyjnej, którą rozpoczniemy 6 lutego br. będzie przedstawienie naszym klientom i pracownikom, jak ogromną rolę we współczesnym świecie odgrywa Agent ubezpieczeniowy, doradca finansowy . Nie będziemy manipulowali, pokazując najtańsze polisy “skrojone” pod odpowiednio dobrany profil klienta. Takie działania pozostawiamy tym, którzy muszą dopiero budować swoją pozycję rynkową.

Nie ukrywam, że towarzystwa ubezpieczeń muszą zrewidować swoją politykę w zakresie rekrutacji, szkoleń i selekcji Agentów, którzy je reprezentują. Zezwalając na bylejakość w pracy ludzi, którzy nas na co dzień reprezentują, wzmacniamy popyt na nieprawdziwe reklamy aplikowane nam przez wspomniane towarzystwo.

Mamy nadzieję, że dzięki temu Pański głos - tak ważny dla całego sektora - zyska dodatkową siłę w walce o poprawę wizerunku Agenta.

Małgorzata Makulska

Wiceprezes Zarządu Ergo Hestia

Comments are closed.