Wyniki finansowe Grupy Ergo Hestia za 2008 rok

Wyniki finansowe Grupy Ergo Hestia za 2008 rok

2,2 mld zł w ubezpieczeniach majątkowych i 269,3 mln zł w ubezpieczeniach na życie - tyle wyniosły składki przypisane brutto zebrane w 2008 roku w Grupie Ergo Hestia. Wskaźnik ROE Grupy wyniósł 16,9 proc.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, na koniec 2008 roku zebrało 1,8 mld zł składki przypisanej brutto. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego spółka zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych o 21,6 proc. Zysk netto firmy wyniósł 114,9 mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zebrało 269,3 mln zł składki przypisanej brutto. Wzrost sprzedaży w ubezpieczeniach na życie w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł 21,8 proc. Zysk netto spółki wyniósł 4,6 mln zł.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA - drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi - zebrało 358,3 mln zł składki. Sprzedaż ubezpieczeń w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o 40,3 proc. Zysk MTU wyniósł 18,6 mln zł netto

Comments are closed.