Alior Bank otworzył dla Klientów pierwsze Centrum Private Banking

Alior Bank otworzył dla Klientów pierwsze Centrum Private Banking

Centrum Private Banking Alior Banku uroczyście rozpoczęło działalność 3 marca 2009 roku
w Alejach Jerozolimskich 94 w Warszawie. Centrum gwarantuje najwyższą jakość usług bankowych oferując Klientom posiadającym powyżej 200.000 zł indywidualne podejście i szyte na miarę rozwiązania inwestycyjne i kredytowe.

Do dyspozycji Klientów pozostaje zespół ośmiu wysoko wykwalifikowanych Bankierów, którzy posiadają średnio siedmioletnie doświadczenie w świadczeniu usług Private Banking. Ich zadaniem jest identyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klientów, profesjonalne doradztwo przy tworzeniu strategii inwestycyjnych, pomoc w podejmowaniu efektywnych pod względem zyskowności i ryzyka decyzji, realizacja strategii i osiąganie celów inwestycyjnych Klientów. Docelowo zespół specjalistów warszawskiego Centrum Private Banking Alior Banku będzie liczyć 12 Bankierów. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem Bankierzy Centrum pozyskali 200 klientów i 100 milionów zł. depozytów. W 2009 roku powstaną kolejne dwa Centra Private Banking w Katowicach i Krakowie.

„Zamierzamy budować długotrwałe relacje z Klientami. Dlatego podstawą naszej działalności, zgodnej
z zasadami tradycyjnej bankowości, jest dokładne rozpoznanie potrzeb naszych najbardziej wymagających Klientów. Naszymi niewątpliwymi atutami jest profesjonalne doradztwo oraz dostarczanie optymalnych rozwiązań inwestycyjnych, które zapewnią Klientom satysfakcję ze współpracy. Zespół Centrum Private Banking tworzą doświadczeni specjaliści, Bankierzy z wieloletnim stażem w świadczeniu usług Private Banking. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi zyskamy wielu nowych Klientów pragnących efektywnie inwestować swoje środki.” – powiedziała Marzena Pietrzak, Dyrektor Centrum Private Banking w Alior Banku.

Dzięki płaskiej strukturze organizacyjnej Private Banking Alior Banku wyróżnia szybkość działania, która umożliwia skrócenie wstępnej analizy, przedstawienia ostatecznej decyzji i dopasowanych do potrzeb Klienta rozwiązań w ciągu 3 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów wymaganych do analizy wniosku. Zgodnie z zasadami transparentności Alior Banku, Klientom prezentowana jest konstrukcja produktów, ich składników, warunki cenowe oraz jasno sprecyzowane korzyści wynikające z oferty, zarówno dla Klienta, jak i dla banku. Centrum Private Banking oferuje Klientom wszechstronną
i profesjonalną obsługę w zakresie usług maklerskich, które zapewniają dedykowani im maklerzy.

Wyjątkowe wnętrza Centrum, zaprojektowane przez znanego designera Roberta Majkuta, gwarantują dyskrecję oraz wysoki komfort i kameralną atmosferę spotkań Bankierów z Klientami.

Dyrektorem Centrum Private Banking jest Marzena Pietrzak, menedżer z 14-letnim doświadczeniem
w bankowości. Przeszła ona wszystkie szczeble kariery: od kasjera poprzez doradcę Private Banking, aż do dyrektora. Jako doradca zarządzała portfelem 150 milionów zł., natomiast podczas gdy była dyrektorem Centrum Private Banking Banku BPH podlegał jej 13-osobowy zespół doradców. Marzena Pietrzak pracowała dla Banku Creditanstalt, Banku Austria, Banku BPH PBK, Banku BPH, jak i Banku Pekao. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Sprzedażą.

***

Alior Bank jest polską spółką i podlega Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty gromadzone przez Klientów w Alior Banku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W perspektywie
3 lat Alior Bank zamierza pozyskać od 2 do 4 % udziałów w rynku w zależności od segmentu oraz zdobyć zaufanie około miliona Klientów, osiągając rentowność już w trzecim roku działalności. W tym okresie bank otworzy 200 oddziałów, 400 agencji i 300 dodatkowych punktów sprzedaży. Bankiem kieruje trzyosobowy zarząd w składzie: Wojciech Sobieraj – prezes zarządu oraz dwóch wiceprezesów – Niels Lundorff i Cezary Smorszczewski. Skład zarządu zostanie rozszerzony o kolejne osoby na dalszym etapie rozwoju działalności banku. Radę Nadzorczą Alior Banku tworzą: Helene Zaleski – przewodnicząca Rady Nadzorczej, dr Krzysztof Rybiński – Zastępca Przewodniczącego Rady oraz prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, prof. Marek Michalski i Michał Panowicz.

Comments are closed.