GE Money Bank zbył 28.195 (dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji Banku BPH

GE Money Bank zbył 28.195 (dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji Banku BPH S.A. (BPH) w serii transakcji giełdowych zrealizowanych po opublikowaniu przez BPH w dniu
19 lutego 2009 r. wyników finansowych za IV kwartał 2008 r. Obecnie GE Money Bank posiada 18.924.516 (osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset szesnaście) akcji Banku BPH.

Zbycia akcji dokonano w celu zapewnienia nieprzerwanego przestrzegania przez GE Money Bank przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z niedawnym wprowadzeniem pewnych technicznych zmian do zapisów tej ustawy. Zbycie akcji nie wynika
z jakiejkolwiek zmiany strategii GE w Polsce, w tym wobec Banku BPH. Nie ma też związku
z toczącymi się przygotowaniami do połączenia Banku BPH i GE Money Banku, które postępują zgodnie z planem.
***

GE Capital Global Banking
GE Capital Global Banking oferuje sprawdzone i elastyczne rozwiązania finansowe klientom w 26 krajach świata. Od kart kredytowych i kredytów gotówkowych po finansowanie zakupu samochodów, produkty oszczędnościowe i inne nowoczesne produkty finansowe, GE Capital Global Banking od lat skutecznie pomaga swoim klientom i partnerom w osiąganiu celów biznesowych i realizacji marzeń.

Global Banking jest częścią GE Capital, finansowej części korporacji General Electric. General Electric oferuje szerokie spektrum produktów i usług klientom i firmom na całym świecie. Więcej informacji na temat GE Capital i GE znajduje się na stronie internetowej http://www.ge.com.
GE – działamy z wyobraźnią.

GE Money Bank
GE Money Bank działa w Polsce od stycznia 2005 roku. Powstał w wyniku połączenia GE Capital Banku i GE Banku Mieszkaniowego, działających na rynku od połowy lat dziewięćdziesiątych. Bank oferuje m.in. kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe i konsumpcyjne, kredyty na zakup towarów
i usług w systemie sprzedaży ratalnej, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, program finansowania sprzedaży samochodów używanych (GEpard), karty kredytowe. Centrala Banku znajduje się w Gdańsku, a jego produkty oferowane są zarówno w sieci placówek, jak
i u współpracujących z bankiem pośredników kredytowych, dealerów, deweloperów i w sieciach sprzedaży detalicznej. Misją GE Money Banku jest zaspokajanie finansowych potrzeb ludności
i małych przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług o najwyższej jakości i szybkość działania. Bank zatrudnia blisko 5000 osób na terenie całego kraju. Więcej informacji na stronie http://www.gemoneybank.pl.

Comments are closed.