Fortis pierwszym bankiem w Polsce z certyfikatem ISO w zakresie bezpieczeństwa Informacji

Fortis pierwszym bankiem w Polsce z certyfikatem ISO w zakresie bezpieczeństwa Informacji

Fortis Bank Polska otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Nr IS 544110) wg normy ISO/IEC 27001:2005. Jest to pierwsza w polskiej bankowości certyfikacja, która objęła wszystkie produkty, usługi i procesy zachodzące w każdej jednostce organizacyjnej banku.

System wdrożony w Fortis Banku Polska pozwala chronić dane przechowywane i przetwarzane w banku. Aby otrzymać certyfikat, bank musiał spełnić wymogi prawne, a także wykazać wysoki poziom bezpieczeństwa nowych technologii zarówno w zakresie systemów operacyjnych, jak i systemów bankowości internetowej (Pl@net i BiznesPl@net). Certyfikat potwierdza, że przetwarzane dane klientów oraz usługi finansowe banku spełniają najwyższe kryteria poufności, rzetelności i dostępności.

- Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji było dla Fortis Banku decyzją o charakterze strategicznym. Systemowe podejście do ochrony informacji pomaga w realizacji założonych przez bank celów biznesowych - mówi Jaromir Pelczarski, wiceprezes Zarządu, dyrektor Pionu Operacji Bankowych i Wsparcia Biznesu Fortis Bank Polska. - W czasie światowego kryzysu zaufania do instytucji finansowych, certyfikat ISO jest dla naszych klientów potwierdzeniem, że Fortis Bank Polska jest bankiem bezpiecznym. Ochrona informacji odbywa się u nas zgodnie z międzynarodowymi standardami. Krótko mówiąc, każda informacja od momentu powstania pomysłu na produkt, aż po sprzedaż produktu i zarządzanie danymi klienta, jest ściśle chroniona - dodaje Pelczarski.

Wymagany normą ISO System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji został wdrożony w całym banku. Certyfikacja objęła wszystkie placówki banku (oddziały
i centralę), a w zakresie merytorycznym całą działalność banku. System uwzględnia wszystkie wymagane normą ISO/IEC 27001:2005 zabezpieczenia organizacyjne
i technologiczne w obszarach bezpieczeństwa teleinformatycznego, osobowego, prawnego fizycznego i ciągłości działania. Wdrożony w Fortis Banku Polska standard Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w roku 2009 implementowany będzie w jednostkach Dominet Banku, aby po fuzji prawnej połączony bank mógł przejść audit nadzoru na zgodność z Normą ISO/IEC 27001:2005.

Audit systemów bezpieczeństwa banku i certyfikację przeprowadziła firma BSI Management System Sp. z o.o., posiadającą akredytację Brytyjskiego Urzędu Akredytacyjnego - United Kingdom Accreditation Service UKAS/ INFOSEC.

Comments are closed.