Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2009 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2009 r.
Główny Urząd Statystyczny, z uwagi na obserwowane zmiany w modelu i strukturze konsumpcji
gospodarstw domowych w lutym br., podobnie jak w latach ubiegłych, dokonał aktualizacji systemu
wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. System wag
oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i […]