CENY PRODUKTÓW ROLNYCH - luty 2009 r.

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH - luty 2009 r.
Na rynku rolnym w lutym 2009 r., w porównaniu ze styczniem odnotowano w skupie wzrost cen pszenicy i żyta (odpowiednio o ok. 11% i 3%) oraz żywca wołowego (o ok. 7%) i drobiowego (o ponad 6%), spadła zaś cena mleka (o ponad 1%). W obrocie targowiskowym wzrosła cena […]

średnie wynagrodzenia luty 2009

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Główny Urząd Statystyczny informuje, iż:
1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2009 r. wyniosło 3195,56 zł.
Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone
wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności […]

Oferta dla samorządów w ING

Oferta dla samorządów w ING
ING Bank na bieżąco rozszerza ofertę przeznaczoną dla sektora Jednostek Samorządu Terytorialnego, dostosowując ją do specyfiki funkcjonowania tego rynku. Ostatnio do oferty dodano możliwość obsługi wadiów, depozytów i kaucji poprzez platformę SIMP Deposit, która cieszy się dużą popularnością.
Zgodnie z Ustawą o Prawie zamówień publicznych, Jednostki Samorządu Terytorialnego są zobowiązane do ewidencjonowania […]

Darmowe “Minuty na Bank” w mBank mobile

Darmowe “Minuty na Bank” w mBank mobile
Klienci mBank mobile za płatności kartami mBanku otrzymują darmowe minuty i SMS-y. Cena minuty połączenia do dowolnej sieci może spaść nawet do 19 gr.
Klienci mBanku dwukrotnie częściej niż Klienci pozostałych polskich banków płacą kartami za zakupy. mBank docenia aktywność swoich Klientów i proponuje w ramach mBank mobile nowy program: […]