Visa Kontakt dostępna „od ręki” w Kredyt Banku

Visa Kontakt dostępna „od ręki” w Kredyt Banku
Obecnie klienci, którzy otwierają rachunek Ekstrakonto w Kredyt Banku, otrzymują kartę płatniczą Visa Kontakt „od ręki”. Dzięki karcie i systemowi bankowości elektronicznej KB24 mogą od początku korzystać z pełni funkcjonalnego konta.
Karta Visa Kontakt jest powszechnie akceptowana. Można się nią posługiwać się we wszystkich bankomatach i punktach handlowo […]

Przedsiębiorcy potrzebują kredytu, a banki poręczeń

Przedsiębiorcy potrzebują kredytu, a banki poręczeń
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 3,5 mln podmiotów gospodarczych. Ich liczba nie zmienia się zbyt dynamicznie, co świadczy o tym, że mamy do czynienia
z odpowiednim nasyceniem naszej gospodarki. Aż 95 procent z tej liczby to firmy małe
i bardzo małe, zatrudniające do 9 osób. To potężna grupa klientów. Jeszcze kilka lat […]