Visa Kontakt dostępna „od ręki” w Kredyt Banku

Visa Kontakt dostępna „od ręki” w Kredyt Banku

Obecnie klienci, którzy otwierają rachunek Ekstrakonto w Kredyt Banku, otrzymują kartę płatniczą Visa Kontakt „od ręki”. Dzięki karcie i systemowi bankowości elektronicznej KB24 mogą od początku korzystać z pełni funkcjonalnego konta.
Karta Visa Kontakt jest powszechnie akceptowana. Można się nią posługiwać się we wszystkich bankomatach i punktach handlowo – usługowych oznaczonych logo „Visa” w kraju i za granicą oraz płacić za zakupy w Internecie.
Podobnie jak „imienne” karty Kontakt, Visa Kontakt spełnia również funkcję identyfikacyjną – służy do identyfikacji klienta w jednostkach banku, z powodzeniem zastępując dowód tożsamości. Za jej pomocą w oddziale banku – bez dodatkowych opłat – można wypłacać gotówkę, odbierać korespondencję bankową, sprawdzać stan środków na rachunku czy też dokonywać przelewów i zakładać lokaty.
- Dzięki temu udogodnieniu zamierzamy pozyskać nowych klientów. Liczymy, że ta propozycja zainteresuje tych, którzy cenią sobie czas i wygodę korzystania z usług bankowych. Jesteśmy bowiem jednym z nielicznych banków, które proponują wydanie karty już w chwili otwierania rachunku, bez konieczności długiego oczekiwania na nią – mówi Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku.
Na karcie wydanej po raz pierwszy nie ma imienia i nazwiska; dopiero w momencie wznowienia – jako Visa Electron Kontakt – karta otrzymuje imię i nazwisko jej właściciela. Klient może wydać dyspozycję wydania drugiej, „imiennej” karty Maestro Kontakt i korzystać jednocześnie z obydwu kart.
- Karty Visa Kontakt wydawane w trybie natychmiastowym oraz odpowiednie do nich PIN-y przechowywane są w oddziałach banku jako nieaktywne, niepowiązane z żadnymi rachunkami. W momencie wydania karty następuje przypisanie karty do rachunku. Klient aktywuje kartę w terminalu lub bankomacie podczas pierwszej transakcji z użyciu PIN-u – wyjaśnia M. Nowakowska.
Karta Visa Kontakt jest wydawana na 12 miesięcy. Bank nie pobiera opłat za jej wydanie i wznowienie. Dzienny limit wypłat gotówki dla karty – w zależności od rodzaju rachunku – wynosi od 2 do 5 tys. zł, natomiast dzienny limit płatności od 4 do 30 tys. zł.
Klienci mogą skorzystać z opcjonalnego pakietu usług dodatkowych, który obejmuje m.in. ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej w bankomacie, ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie zakupu dokonanego kartą, ubezpieczenie „Najniższa cena”.
Bank systematycznie powiększa sieć bezprowizyjnych bankomatów. Obecnie klienci mogą korzystać z 4815 bezpłatnych maszyn na terenie całego kraju.
Wg stanu na koniec stycznia 2009 r., łączna liczba kart płatniczych wydanych przez Kredyt Bank do rachunków Ekstrakonto wyniosła 543 237 szt., a kart kredytowych 478 500 szt.

Comments are closed.