mPLAN hipoteczny - zmiana oprocentowania kredytów w „starym portfelu”

mPLAN hipoteczny - zmiana oprocentowania kredytów w „starym portfelu”
mBank wprowadza zmiany oprocentowania mPLANU hipotecznego w CHF i PLN, w tak zwanym „starym portfelu”.
Z dniem 27 marca br. oprocentowanie pożyczek i kredytów hipotecznych mPLAN, denominowanych we frankach szwajcarskich, udzielonych na zasadach obowiązujących do 1 września 2006 r., zostanie obniżone o 0,25 p. p.
27 marca br. obniżeniu […]