Szczęśliwa dziesiątka w SFI! | www.mbank.pl

Szczęśliwa dziesiątka w SFI!
mBank wraz z SEB TFI S.A. zaprasza mKlientów korzystających z Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych do udziału w najnowszym konkursie.
Uczestnikami konkursu stają się Klienci, którzy do 30 kwietnia br. za pośrednictwem platformy Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (SFI) złożą zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa funduszu zarządzanego przez SEB TFI S.A. W konkursie biorą udział osoby, które zainwestują […]