Szczęśliwa dziesiątka w SFI! | www.mbank.pl

Szczęśliwa dziesiątka w SFI!
mBank wraz z SEB TFI S.A. zaprasza mKlientów korzystających z Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych do udziału w najnowszym konkursie.
Uczestnikami konkursu stają się Klienci, którzy do 30 kwietnia br. za pośrednictwem platformy Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (SFI) złożą zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa funduszu zarządzanego przez SEB TFI S.A. W konkursie biorą udział osoby, które zainwestują kwotę co najmniej 2 000 PLN w SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w ramach którego funkcjonuje 6 subfunduszy:
SEB Zrównoważonego Wzrostu,
SEB Obligacji,
SEB Akcji,
SEB Stabilnego Wzrostu,
SEB Obligacji Plus,
SEB Lokata.
Warunkiem otrzymania nagrody jest niedokonanie odkupienia nabytych jednostek uczestnictwa do dnia 30.04.2009 r. włącznie (za dzień dokonania odkupienia uważa się dzień złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa).
Nagrody są przyznawane co dziesiątemu zleceniu nabycia dowolnego subfunduszu, objętego konkursem, na kwotę min. 2 000 PLN. Do zdobycia jest 285 nagród, m.in.: teczki skórzane, markowe pióra, ofertówki, wizytowniki.
Regulamin konkursu znajduje się w serwisie mBanku.
Z usług Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku korzysta już 440 tys. osób. Obecnie poprzez platformę SFI można nabyć przeszło 200 różnego rodzaju funduszy, a oferta jest stale rozszerzana.
Inwestowanie w fundusze poprzez platformę Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych to prosty i wygodny sposób na zarządzanie swoimi oszczędnościami. W ofercie mBanku Klient znajdzie propozycje wielu Towarzystw i fundusze należące do różnych kategorii. Dodatkowo wszystkie operacje wykonywane są w jednym miejscu - z rachunku osobistego eKONTO. Klient ma dostęp do informacji o swoich inwestycjach, 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, na stronach mBanku i przez mLinię - bez granic w czasie i przestrzeni.

Comments are closed.