Pracownicze Programy Emerytalne Legg Mason TFI partnerem Biznesu Odpowiedzialnego

Pracownicze Programy Emerytalne Legg Mason TFI partnerem
Biznesu Odpowiedzialnego

Ruszyła II edycja cyklu spotkań organizowanych przez tygodnik Newsweek – Biznes Odpowiedzialny. Legg Mason TFI, partner merytoryczny projektu, zaprasza małe i duże przedsiębiorstwa na spotkania, które odbędą się w 16 największych miastach do końca br. Projekt prowadzony jest pod hasłem „CSR jako narzędzie kształtowania wizerunku przedsiębiorcy”. Szczegóły programu CSR (Corporate Social Responsibility – społecznej odpowiedzialności biznesu) na stronie www.dobry-biznes.pl.

Panujący obecnie kryzys zajrzał w oczy wielu firmom. Są jednak przedsiębiorstwa, które niezależnie od koniunktury chcą efektywnie prowadzić działalność, dbając o swoich pracowników oraz o dobre praktyki w biznesie. Do takich firm skierowany jest projekt Biznes Odpowiedzialny Newsweeka, promujący działania społecznie odpowiedzialnego biznesu. Posiadanie strategii społecznej odpowiedzialności i dobre wyniki w tym zakresie
to dzisiaj konieczność dla tych wszystkich przedsiębiorstw, które chcą odnosić sukcesy
na konkurencyjnym rynku.

Legg Mason TFI, jako jeden z partnerów projektu zaprasza przedsiębiorców
do zapoznania się z Pracowniczymi Programami Emerytalnymi, które również są wyrazem dbałości pracodawcy o dobro pracowników – w tym przypadku o ich oszczędności przeznaczone na czas emerytury. Pogarszająca się kondycja finansowa wielu firm praktycznie uniemożliwia przyznawanie podwyżki wynagrodzenia. Jednak nawet w trudnych czasach odpowiedzialny pracodawca może zadbać o swoich podwładnych, poprzez utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).

Mija 10 lat od momentu rozpoczęcia reformy systemu emerytalnego. Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę z jej skutków. Wprowadzona pod hasłem „bezpieczeństwo dzięki różnorodności” reforma ma zapewnić przyszłe emerytury z dwóch filarów: OFE (filar I)
i zreformowanego ZUS (Filar II). W efekcie otrzymywana emerytura będzie zależeć od dwóch czynników: wartości zgromadzonego kapitału i wieku przechodzenia na emeryturę. Specjaliści szacują, że przyszłe świadczenia z systemu obowiązkowego nie przekroczą 40 – 60% ostatniego wynagrodzenia. Tak więc konieczne jest zapewnienie sobie dodatkowych środków na jesień życia.

W praktyce, ponad 60% Polaków nie zastanawia się nad swoją przyszłością (w myśl zasady: „jakoś to będzie”), a ponad 70% uważa, że państwo jest odpowiedzialne
za sytuację finansową emerytów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość z nas chciałaby obniżenia wieku emerytalnego, wyłania się mało optymistyczny obraz społeczeństwa nieświadomego, co je w przyszłości naprawdę czeka. Niezbędna jest szeroko zakrojona edukacja. Bardzo ważną rolę mogą tu odegrać właśnie społecznie odpowiedzialni pracodawcy. Tworząc w swoim przedsiębiorstwie PPE, nie tylko pomogą swoim pracownikom zgromadzić dodatkowe środki w ramach III filaru, ale także będą mieli znaczący wkład w ich edukację
i zabezpieczenie przyszłości.

Ktoś może zapytać – jaki interes (oprócz roli „dobrego wujka”) ma pracodawca
w tworzeniu PPE? Okazuje się, że to mu się po prostu opłaca finansowo! Zaoferowanie pracownikom PPE jest znacznie tańsze, niż podwyższenie wynagrodzenia. Jeśli sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa nie tylko nie pozwala na podwyżki, ale każe myśleć
o przejściowym obniżeniu wynagrodzenia, okazuje się, że taka obniżka w połączeniu
z wprowadzeniem PPE będzie korzystna dla obu stron. Przy takiej samej redukcji kosztów dla pracodawcy, do pracownika trafi więcej środków. Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane przedsiębiorcom konkretne wyliczenia.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiada ogromne doświadczenie
w tworzeniu i prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych. Tym doświadczeniem dzielimy się na spotkaniach z przedsiębiorcami. W oparciu o fundusze inwestycyjne Legg Mason prowadzonych jest 35 Pracowniczych Programów Emerytalnych. Środki zgromadzone
w Legg Mason w ramach PPE wynoszą blisko 440 mln zł (stan na koniec 2008 roku),
co stanowi 12,2% udziału w całym rynku PPE (i aż 28% udziału w części rynku, który obejmuje Programy prowadzone z funduszami inwestycyjnymi). Możemy podzielić się doświadczeniem jako jeden z wiodących dostawców PPE w Polsce. Znamy oczekiwania pracodawców
i pracowników, obserwujemy też z dużą satysfakcją zgodną współpracę i zrozumienie pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi. Znamy z autopsji korzyści wynikające
z utworzenia PPE – w tym roku minie 10 lat od kiedy wprowadziliśmy PPE dla naszych pracowników (była to pierwsza w Polsce data rejestracji Pracowniczego Programu Emerytalnego).

Jesteśmy przekonani, że Pracownicze Programy Emerytalne, jako element polityki CSR pracodawcy odpowiedzialnego za swoich pracowników, będą się coraz szybciej rozwijać. Oczekiwania społeczne wobec biznesu wiążą się bowiem nie tylko z tworzeniem nowych miejsc pracy, ale także z ich jakością.

Jako podsumowanie warto przytoczyć słowa, które zastępca przewodniczącego Komisji Europejskiej Günter Verheugen, skierował do przedsiębiorców niemieckich – „Większa wolność przedsiębiorczości w dzisiejszych czasach oznacza również większą odpowiedzialność pojedynczych przedsiębiorców i powinna być znakiem rozpoznawczym europejskiej przedsiębiorczości.”

Informacje dodatkowe:

Legg Mason TFI S.A. jest częścią Grupy Legg Mason - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Prowadzi politykę inwestycyjną opartą na analizie fundamentalnej
i selektywnym stylu inwestycyjnym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Legg Mason TFI S.A. oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym.
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (LM ZA) jest jedną z najbardziej szanowanych
i najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, a także zamożnych osób prywatnych.
Western Asset Management to jeden z największych zarządzających papierami dłużnymi na świecie. Do Grupy Legg Mason należy od 1986 roku, oferując klientom pełną skalę lokalnych
i światowych produktów. Wieloletnia obecność Western Asset na rynkach światowych przekłada się na najwyższej skali kompetencje w zarządzaniu inwestycjami we wszystkie rodzaje papierów dłużnych.
Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 698 mld USD (stan na 31.12.2008).

www.leggmason.pl

Comments are closed.