Ruszyła kampania reklamowa nowej usługi Autodealingu w Alior Banku

Ruszyła kampania reklamowa nowej usługi Autodealingu w Alior Banku

Pod hasłem „Odmarżacz walutowy” wystartowała kampania reklamowa promującą innowacyjną usługę Alior Banku – Autodealing dla firm. Klienci mogą skorzystać z unikalnej oferty zakupu
i sprzedaży walut bez marży banku o ile zadeklarują, że w ciągu 6 miesięcy przeniosą 75% swoich obrotów gospodarczych do Alior Banku.

Autodealing oferowany przez Alior Bank umożliwia wszystkim Klientom Biznesowym banku, przewalutowania na korzystnych warunkach. Klienci, którzy zadeklarują, że w ciągu 6 miesięcy przeniosą do Alior Banku 75% swoich obrotów gospodarczych, będą mogli dokonywać kupna i sprzedaży walut bez marży. Alior Bank oferuje firmom atrakcyjne kursy walut niezależnie od kwoty transakcji. Klient zawsze może liczyć na kursy i stawki oparte na cenach transakcji zawieranych między bankami, przez co firma może oszczędzić na marżach.

Klienci korzystający z Autodealingu mogą ulokować środki finansowe na dogodny dla siebie okres i to po stawkach opartych na kwotowaniach lokat na rynku międzybankowym, czyli preferencyjnych względem standardowych lokat. Ponadto Autodealing umożliwia dokonywanie transakcji forward. Usługa Autodealingu jest zintegrowana z Systemem Bankowości Internetowej Alior Banku jest, co zapewnia logowanie z użyciem tego samego hasła, a także gwarantuje bezpieczeństwo.

Kampania reklamowa pod hasłem „Odmarżacz walutowy dla firm” potrwa do końca kwietnia 2009 roku. Medium wiodącym będzie prasa, wsparta działaniami w Internecie oraz taktyczną kampanią radiową.
W prasie ogłoszenia ukażą się m.in. w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dzienniku, Pulsie Biznesu oraz w wybranych tygodnikach i miesięcznikach. W ramach kampanii radiowej spoty reklamowe zostaną wyemitowane w wybranych stacjach radiowych.

Za zakup mediów odpowiedzialny był dom mediowy MAXUS z grupy Guideline. Kampanię reklamową przygotowała Agencja reklamowa PZL.

Szczegółowe informacje na temat Autodealingu można uzyskać, odwiedzając oddział banku, dzwoniąc na Infolinię pod numer 19 502 (z Polski i z telefonu komórkowego) lub odwiedzając stronę internetową www.aliorbank.pl/autodealing

***

Alior Bank jest polską spółką i podlega Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty gromadzone przez Klientów w Alior Banku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W perspektywie
3 lat Alior Bank zamierza pozyskać od 2 do 4 % udziałów w rynku w zależności od segmentu oraz zdobyć zaufanie około miliona Klientów, osiągając rentowność już w trzecim roku działalności. W tym okresie bank otworzy 200 oddziałów, 400 agencji i 300 dodatkowych punktów sprzedaży. Bankiem kieruje trzyosobowy zarząd w składzie: Wojciech Sobieraj – prezes zarządu oraz dwóch wiceprezesów – Niels Lundorff i Cezary Smorszczewski. Skład zarządu zostanie rozszerzony o kolejne osoby na dalszym etapie rozwoju działalności banku. Radę Nadzorczą Alior Banku tworzą: Helene Zaleski – przewodnicząca Rady Nadzorczej, prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, prof. Marek Michalski, prof. Krzysztof Obój i Michał Panowicz.

Comments are closed.