Zyskaj z dolarem!

Zyskaj z dolarem!

mBank uruchomił kolejną subskrypcję na lokaty strukturyzowane, których zysk uzależniony jest od kształtowania się kursu USD/PLN. Wyróżnikiem oferty jest możliwość samodzielnego wyboru przez Klienta strategii lokaty strukturyzowanej.

Od 27 marca do 2 kwietnia br. trwają subskrypcje na miesięczne LOKATY strukturyzowane Strefy Dolara, które oparte są o kurs USD/PLN. Lokaty te dają możliwość zarabiania na zmianach kursu dolara - Klient sam dokonuje wyboru, zgodnie z własnym przekonaniem o kształtowaniu się kursu USD/PLN na przestrzeni miesiąca. mBank oferuje bowiem lokaty strukturyzowane oparte o spadek, wzrost lub stabilizację kursu dolara w przyjętym przedziale.

W ramach Strefy Dolara oferowane są 3 lokaty:

* Lokata Strefa Wzrostu USD 2 - zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się kursu USD/PLN na fixingu NBP podczas 17 dni roboczych w okresie 06.04.2009 - 29.04.2009. Oprocentowanie maksymalne naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs USD/PLN będzie o co najmniej 0,05 PLN wyższy od kursu z dnia otwarcia lokaty. Według danych rynkowych z dnia 26.03.2009 wartość ta wyniosłaby 7,60%. Ostateczna wartość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 03.04.2009 i będzie nie niższa niż 6,10%.
* Lokata Strefa Spadku USD 2 - zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się kursu USD/PLN na fixingu NBP podczas 17 dni roboczych w okresie 06.04.2009 - 29.04.2009. Oprocentowanie maksymalne naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs USD/PLN będzie o co najmniej 0,10 PLN niższy od kursu z dnia otwarcia lokaty. Według danych rynkowych z dnia 26.03.2009 wartość ta wyniosłaby 7,60%. Ostateczna wartość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 03.04.2009 i będzie nie niższa niż 6,10%.
* Lokata Strefa Stabilizacji USD 2 - zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się kursu USD/PLN na fixingu NBP podczas 18 dni roboczych w okresie 03.04.2009 - 29.04.2009. Oprocentowanie maksymalne naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale +/- 5 groszy od kursu z dnia startu lokaty w dniu 03.04.2009 r. Według danych rynkowych z dnia 26.03.2009 wartość ta wyniosłaby 8,70%. Ostateczna wartość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 03.04.2009 i będzie nie niższa niż 7,00%.

Inwestowanie w lokaty strukturyzowane w mBanku jest bardzo proste - wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego i wejść do zakładki „lokaty strukturyzowane” dostępnej na pierwszej stronie po zalogowaniu. Nie trzeba dopełniać żadnych dodatkowych formalności. Otwarcie lokaty strukturyzowanej w mBanku nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat ani prowizji. Bezpłatne jest także zarządzanie lokatą. Oferta jest przeznaczona dla każdego Klienta - minimalna kwota wpłaty wynosi 1 000 PLN, przy całkowitej gwarancji zainwestowanych środków.

Lokaty strukturyzowane to kolejne rozwiązanie mBanku, które umożliwi uzupełnienie posiadanego portfela z aktywami. Takie rozwiązanie może w znaczący sposób podnieść atrakcyjność koszyka oszczędności pod kątem satysfakcjonującej Klienta stopy zwrotu. Lokaty strukturyzowane dają możliwość zarabiania polskim inwestorom na akcjach spółek notowanych nawet na odległych kontynentach, zagranicznych indeksach, towarach, walutach czy surowcach bez ponoszenia kosztów inwestycji, a przy jednoczesnej 100% ochronie powierzonego kapitału.

Comments are closed.