AIG Bank: lokata z rosnącymi zyskami

AIG Bank: lokata z rosnącymi zyskami

AIG Bank Polska wprowadza do oferty nowy typ lokaty: lokatę Zysk+ Progresja. Oprocentowanie na lokacie osiąga nawet 12%.

Lokata Zysk+ Progresja zakładana jest na rok, ale nawet jeśli zdecydujemy się wypłacić pieniądze przed upływem terminu zapadalności lokaty, otrzymamy naliczone wcześniej odsetki. Oprocentowanie Progresji wzrasta każdego miesiąca, osiągając w ostatnim miesiącu trwania lokaty aż 12%.

Lokata Zysk+ Progresja to całkowita ochrona kapitału oraz gwarancja zachowania odsetek. Przeznaczona jest dla klientów chcących bezpiecznie i pewnie zainwestować oszczędności, z zachowaniem zysków nawet w sytuacji zerwania lokaty przed terminem.

Lokatę można założyć dysponując wkładem już od 1000 zł, w jednym z 237 Oddziałów AIG Bank Polska Finanse dla Domu. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umowy. Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 5,21%. Bank nie pobiera opłat za założenie, prowadzenie i obsługę rachunku lokaty.

Lokata znajduje się w ofercie od 23 marca 2009 r.

Comments are closed.