Wstępne wyniki AIG Bank Polska SA za 2008 rok

Wstępne wyniki AIG Bank Polska SA za 2008 rok
11.02.2009

Wrocław, 11.02.2009: AIG Bank zakończył rok 2008 z wynikiem 224 mln netto, to o 12% więcej niż zakładał zarząd. W minionym roku Bank podejmował szereg działań umacniających jego pozycję na rynku consumer finance, wprowadzając nowe produkty oraz rozbudowując sieć oddziałów własnych i partnerskich.

Wyniki 20081
Zysk brutto ukształtował się na poziomie 288 mln zł, a zysk netto – 224 mln, przewyższając o 12% zakładaną wartość. Wynik na działalności bankowej był o 33% wyższy niż ubiegłoroczny i osiągnął 940 mln zł.
Suma bilansowa wyniosła na koniec 2008 r. 8 mld zł, co oznacza 45% wzrost w stosunku do wartości z 2007 r. W porównaniu do wyników 2007 roku, portfel kredytowy wzrósł o 26%. Wynik z tytułu odsetek był o 28% wyższy niż w 2007 r. i o 8% wyższy niż prognozowany.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE), określający rentowność prowadzonej działalności, znalazł się na wysokim poziomie, osiągając 35,7%. ROA na koniec grudnia 2008 wyniósł 3,29%. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I – w rozumieniu relacji kosztów operacyjnych do wyniku na działalności bankowej) znalazł się na bardzo dobrym poziomie 36%.
Współczynnik wypłacalności AIG Banku na koniec grudnia 2008 r. osiągnął 13,07%.

Grzegorz Rojewski, prezes AIG Banku: „Ubiegłoroczne, dobre wyniki banku to rezultat konsekwentnej polityki w zakresie efektywnej sprzedaży produktów kredytowych oraz rozwoju kanałów dystrybucji – w tym oddziałów w sieci AIG Bank Polska Finanse dla Domu, zarówno własnych, jak i franczyzowych. Osiągnęliśmy je pomimo wyzwań, z jakimi przyszło nam się zmierzyć w czwartym kwartale 2008. Strategia banku na rok bieżący została dostosowana do nowych warunków gospodarczych. W tych okolicznościach atutem i siłą AIG Banku jest jego model biznesowy – koncentracja na kredytach konsumpcyjnych udzielanych na niewielkie kwoty i krótkie okresy. Co istotne, AIG Bank prowadzi działalność wyłącznie na rynku polskim i w walucie narodowej: nie posiada ekspozycji walutowej – nie prowadzi operacji, które mogłyby potencjalnie wiązać się z tzw. ryzykiem walutowym.
W bieżącym roku Bank koncentruje się na pogłębianiu relacji z obecnymi klientami, rozwijając dotychczasową politykę cross-sellingu oraz wprowadzając nowe produkty finansowe”.

Rozwój sieci
W 2008 roku AIG Bank rozwijał kanały dystrybucji: otworzył 46 nowych oddziałów własnych oraz 24 placówki partnerskie, w dużych miastach otwarto pierwsze MultiPOK-i (punkty obsługi klienta w centrach handlowych oferujące całą gamę produktów banków). Bank współpracuje z kilkunastoma tysiącami punktów handlowych w zakresie sprzedaży ratalnej.

Comments are closed.