TransPłace dla małych i średnich firm w ofercie Banku BPH

TransPłace dla małych i średnich firm w ofercie Banku BPH  Bank BPH wprowadził do oferty skierowanej do małych i średnich przedsiębiorców usługę TransPłace. To już kolejny produkt oferowany w ramach bankowości transakcyjnej temu sektorowi. Wprowadzenie usługi TransPłace to kolejny krok otwierający przed małymi i średnimi firmami nowe możliwości, które dotychczas były dostępne tylko dla dużych firm i korporacji. Od sierpnia 2008 roku Klienci z sektora MSP mogą korzystać także z usług TransCash, TransCollect oraz TransDebit.  TransPłace to usługa bankowości transakcyjnej dedykowana wszystkim Klientom biznesowym, którzy oczekują kompleksowego rozwiązania w zakresie realizacji przelewów płacowych. Klienci otrzymują dostęp do indywidualnego rachunku płacowego za pośrednictwem systemu BusinessNet wraz z możliwością korzystania ze specjalnego typu „przelewu płacowego”. Dzięki temu mają zapewnioną możliwość automatyzacji procesu przygotowania i realizacji przelewów płacowych, wykorzystując zdefiniowane szablony importu danych do systemu BusinessNet. TransPłace to usługa zapewniająca najwyższy poziomu poufności i bezpieczeństwa związanego z realizacją przelewów płacowych. Każdy użytkownik delegowany do obsługi rachunku płacowego działa w systemie BusinessNet w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane uprawnienia. Wyciągi w formie elektronicznej z rachunku płacowego są udostępniane tylko i wyłącznie pracownikom upoważnionym przez właściciela firmy. - Poziom wynagrodzeń poszczególnych pracowników przedsiębiorstwa powinien być objęty tajemnicą – każda firma ma obowiązek zachowania poufności tego typu informacji. Dzięki usłudze TransPłace Klienci biznesowi Banku BPH zyskują bezpieczeństwo i najwyższy stopień utajnienia informacji o wynagrodzeniach – powiedział Tomasz Ludwin, Dyrektor ds. Bankowości Transakcyjnej w Obszarze Klienta Biznesowego Banku BPH.  
- TransPłace to kolejny produkt bankowości transakcyjnej, który w znaczący sposób ułatwia naszym Klientom proces obsługi transakcji. Bazując na zaawansowanych możliwościach systemu BusinessNet oferujemy przedsiębiorcom rozwiązania dotychczas dostępne tylko dla największych - dodał.

Comments are closed.