Świąteczna obniżka cen walut

Świąteczna obniżka cen walut
Początek przedświątecznego tygodnia przyniósł nam prezent w postaci obniżki cen walut, w tym również franka. A prezent przyszedł z dalekiego świata. Zawdzięczamy
go bowiem osłabieniu się dolara.
Przed południem za euro można było dostać prawie 1,358 dolara, o centa więcej niż w piątek. Gorsze dane dotyczące większego niż się spodziewano spadku sprzedaży detalicznej w […]

Dom Maklerski BZ WBK ujawnia dane

Dom Maklerski BZ WBK ujawnia dane
Ponad 230 mln zł z ubiegłorocznej subskrypcji Certyfikatów BZ WBK Nowa Era i ponad
96 mln zł Obligacji BZ WBK Platinium to wyniki sprzedaży ostatnich publicznych emisji produktów strukturyzowanych oferowanych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Teraz poznański broker wprowadza do oferty Obligację BZ WBK Nowa Era i Obligację BZ WBK […]

K@rta wirtualna ING na zakupy w internecie

K@rta wirtualna ING na zakupy w internecie
ING Bank Śląski wprowadza do oferty K@rtę wirtualną ING VISA służącą do dokonywania płatności na odległość. Wyróżnia się ona brakiem fizycznej postaci i jest pierwszą w Polsce tego typu kartą przedpłaconą z logo Visa. K@rta wirtualna to prosty i szybki sposób na płacenie za zakupy w internecie - dokonanie […]

Prognozy na przyszły tydzień Gold Finance

Prognozy na przyszły tydzień Gold Finance
Trwająca od kliku tygodni poprawa sytuacji na giełdach nabiera cech trwałości. Tendencja wzrostowa na warszawskiej giełdzie przeszła pomyślnie drugą z rzędu korektę, w trakcie której rodziły się już obawy związane z utrzymaniem się dobrej koniunktury. Dwie ostatnie sesje tygodnia zdecydowanie przechyliły szalę na korzyść kupujących akcje. Dynamika czwartkowych wzrostów była […]

Wieści z rynku - Raport tygodniowy Gold Finance

Wieści z rynku - Raport tygodniowy Gold Finance
Nie zabraknie pieniędzy na „Rodzinę na swoim”
Ewa Balicka-Sawiak, rzecznik Banku Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje rządowy program wspierania budownictwa mieszkaniowego zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na jego realizację. Wśród części analityków pojawiły się takie obawy, gdy okazało się, że program dopłat do kredytów cieszy się coraz większą popularnością.
Od 1 […]

Rynek Surowców - Raport tygodniowy Gold Finance

Rynek Surowców - Raport tygodniowy Gold Finance
Od połowy lutego systematycznie pnie się w górę cena ropy naftowej. Zwiększyła się w tym czasie o około 13 dolarów na baryłce, czyli o niemal jedną trzecią. Wzrost przerywany jest sporymi korektami, ale tendencja wydaje się mieć trwały charakter. Będzie ona wzmacniana przez każdy sygnał poprawy sytuacji w globalnej […]

Rynek Walutowy - Raport tygodniowy Gold Finance

Rynek Walutowy - Raport tygodniowy Gold Finance
Dynamika zmian na światowym rynku walutowym wciąż jest dość duża.
Po potężnym umocnieniu się dolara w ostatnim tygodniu marca, euro odrobiło połowę strat. Jeszcze 23 marca europejska waluta była warta niemal 1,37 dolara, a 30 marca już tylko 1,32 dolara. W piątek około południa kurs tej pary walut znajdował się […]

Rynek Akcji - Raport tygodniowy Gold Finance

Rynek Akcji - Raport tygodniowy Gold Finance
Polska
Tydzień na warszawskiej giełdzie rozpoczął się w dość minorowych nastrojach. Przez chwilę pod znakiem zapytania stanął los trwającej od 19 lutego tendencji wzrostowej. Jej korekta zaczęła przybierać na sile i obraz rynku uległ znacznemu pogorszeniu. Czwartkowa sesja rozwiała jednak wszelkie wątpliwości i zanegowała trzydniowy pesymizm inwestorów. Wzrosty były wręcz […]

Najważniejsze wydarzenia - Raport tygodniowy Gold Finance

Najważniejsze wydarzenia - Raport tygodniowy Gold Finance
• Według szacunków Ministerstwa Finansów inflacja w Polsce w marcu wyniosła 3,5%.
• Według metodologii Eurostatu bezrobocie w Polsce wyniosło w lutym 7,4% (w styczniu 7,1%). Zgodnie z wyliczeniami GUS sięgnęło 10,9%.
• Na szczycie G20, najbardziej rozwiniętych krajów świata, podjęto decyzje sprzyjające przezwyciężeniu globalnego kryzysu gospodarczego. Zdecydowano między innymi o zasileniu Międzynarodowego Funduszu […]

ZWZ ING Banku Śląskiego

ZWZ ING Banku Śląskiego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) ING Banku Śląskiego podjęło 3 kwietnia b.r. decyzję o nie wypłaceniu dywidendy za 2008 rok.
ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego za 2008 rok, a także podział zysku ING Banku Śląskiego za 2008 rok, według […]