Dom Maklerski BZ WBK ujawnia dane

Dom Maklerski BZ WBK ujawnia dane

Ponad 230 mln zł z ubiegłorocznej subskrypcji Certyfikatów BZ WBK Nowa Era i ponad
96 mln zł Obligacji BZ WBK Platinium to wyniki sprzedaży ostatnich publicznych emisji produktów strukturyzowanych oferowanych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Teraz poznański broker wprowadza do oferty Obligację BZ WBK Nowa Era i Obligację BZ WBK Platinium+, które między 6 a 30 kwietnia będą dostępne w ponad 500 placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz Banku BZ WBK S.A.

Niepewna sytuacja utrzymująca się w ostatnim czasie na światowych giełdach sprawiła, że inwestorzy zaczęli szukać alternatywnych możliwości dla funduszy inwestycyjnych oraz lokat bankowych. Wbrew nieprzychylnym opiniom, coraz większą popularność zaczęły zdobywać produkty strukturyzowane. Wśród inwestorów wytworzyło się zapotrzebowanie na produkt, który pozwala zarabiać na różnych rynkach i daje szerokie możliwości inwestycyjne, oferując jednocześnie 100% ochronę kapitału. Najlepszym dowodem na to jest zaufanie, jakim inwestorzy obdarzyli Certyfikaty BZ WBK Nowa Era. Sprzedano wszystkie 30 tys. Certyfikatów BZ WBK Nowa Era o wartości 150 mln zł, a popyt przewyższył podaż. Na fali popularności produktu, Dom Maklerski BZ WBK zaproponował Certyfikat
BZ WBK Nowa Era 2, a łączna wartość obu subskrypcji wyniosła ponad 230 mln zł. Podobnie jest
w przypadku właśnie zakończonej emisji Obligacji BZ WBK Platinium, której sprzedaż
na poziomie ponad 96 mln zł pokazała, że produkty strukturyzowane nadal cieszą się dużą renomą wśród inwestorów, obalając mit o złej opinii na ich temat.

Dopasowując się do rynku i w zgodzie z oczekiwaniami inwestorów, z dniem 6 kwietnia br. Dom Maklerski BZ WBK S.A. organizuje dwie oferty produktów strukturyzowanych: Obligacji BZ WBK Nowa Era oraz Obligacji BZ WBK Platinium+. Intencją oferującego jest po raz pierwszy zaoferowanie inwestorom wyboru jednej z dwóch możliwych inwestycji, charakteryzujących się odmienną strategią inwestowania. Oba produkty w zamierzeniu mają dać inwestorom szansę osiągnięcia zysków, niezależnie od sytuacji na giełdzie, jednocześnie zapewniając ochronę 100% zainwestowanego kapitału w terminie wykupu.

Obligacja BZ WBK Nowa Era jest oparta na indeksie BZ WBK Nowa Era ER. Odzwierciedla
on zastosowanie strategii inwestowania w światowe indeksy akcji i surowców, europejski indeks spółek rynku nieruchomości oraz w waluty. Zdywersyfikowana strategia, dająca szansę pomnażania zainwestowanych środków oraz osiągnięcia stopy zwrotu przy założonym z góry poziomie ryzyka, oparta jest na uznanej teorii inwestycyjnej Harryego Markowitza. Inwestor jako wypłatę w dniu zapadalności otrzymuje 100% zainwestowanego kapitału oraz 100% udziału w dodatnim wyniku indeksu BZ WBK Nowa Era ER.

Obligacja BZ WBK Platinium+, która również dedykowana jest klientom oczekującym bezpieczeństwa, zwłaszcza w czasie kryzysu na rynkach finansowych wykorzystuje natomiast strategię arbitrażową, składającą się z 4 podstawowych części: inwestycji w towary, akcje, na rynku walutowym oraz zmienność indeksów. Wyniki strategii odzwierciedla dynamika indeksu BNP Paribas Platinium PLN ER, który stanowi podstawę wypłaty w terminie wykupu. Pod koniec inwestycji inwestor otrzymuje 100% zainwestowanego kapitału oraz 130% dodatniego wyniku tegoż indeksu. Ponadto, co ważne dla inwestorów pragnących związać swoje inwestycje z polskim rynkiem akcji, lokując środki
w tą inwestycję inwestor ma szansę uzyskać dodatkową premię w wysokości do 20% w terminie wykupu, jeśli indeks WIG20 osiągnie określony w Warunkach Końcowych oferty pułap.

– Obligacja BZ WBK Nowa Era i Obligacja BZ WBK Platinium+ to nowoczesne sposoby inwestowania. Oba dają 100% ochrony kapitału, w terminie wykupu oraz szansę na udział w zysku. Oferta Obligacji BZ WBK Nowa Era dająca 100% udział w zysku to wykorzystanie sprawdzonej i dającej bardzo dobre efekty strategii inwestowania na rynkach zagranicznych. Oferta Obligacji BZ WBK Platinium+ natomiast da szansę inwestorom poza 130% udziałem w potencjalnym zysku ze stosowania Strategii Platinium, osiągnąć korzyści w terminie wykupu w postaci premii z indeksu WIG20 jeśli nastąpi trwałe polepszenie nastrojów na GPW. W związku z dużym zapotrzebowaniem, jakie obserwujemy
od ubiegłego roku na produkty tej kategorii, zdecydowaliśmy się po raz pierwszy na zaoferowanie inwestorom dwóch unikatowych i alternatywnych ofert. Liczymy, że umożliwienie dokonania wyboru odpowiedniej strategii spotka się z aprobatą naszych klientów. - mówi Rafał Gleinert, Menedżer Produktów Strukturyzowanych z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Planowane jest wprowadzenie obu emisji obligacji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, co ma również na celu zapewnienie płynności inwestycji, czyli umożliwienie sprzedaży Obligacji po cenie rynkowej przed terminem wykupu. Obligacje obu emisji dostępne są w ramach subskrypcji publicznej w dniach od 6 do 30 kwietnia 2009 roku. Okres inwestycji to 3,5 roku,
a minimalna kwota, którą należy zainwestować - 1 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat Obligacji BZ WBK Nowa Era oraz Obligacji BZ WBK Platinium+ („Obligacje”) oraz ryzyk z nimi związanych znajdują się w odpowiednich dla każdej emisji Warunkach Końcowych („Final Terms”) oraz w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym („Base Prospectus”), które są dostępne na stronie internetowej www.dmbzwbk.pl oraz odpowiednio www.eqdpo.bnpparibas.com/obligacja/bzwbknowaera
i www.eqdpo.bnpparibas.com/obligacja/bzwbkplatinium+. Są to jedyne dokumenty, które mogą służyć
za podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji. Niniejszy dokument stanowi publikację handlową i ma wyłącznie promocyjny charakter. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Comments are closed.